HvJ 16-07-2009 Commissie-Ierland C-554/07

HvJ Commissie-Ierland arrest

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 juli 2009.

Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland.

Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 2, 9 en 13 – Door staat, gemeente en andere publiekrechtelijke lichamen verrichte economische activiteit – Vrijstelling.

Zaak C-554/07.

De volledige tekst van deze zaak is alleen beschikbaar in het Engels en Frans.

ECLI:EU:C:2009:464