HvJ 21-05-2008 Mihal C-456/07

HvJ Mihal arrest

Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 21 mei 2008.

Karol Mihal tegen Daňový úrad Košice V.

Verzoek om een prejudiciële beslissing: Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slowakije.

Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering – Zesde btw-richtlijn – Belastingplichtigen – Artikel 4, lid 5, eerste alinea – Publiekrechtelijke lichamen – Gerechtsdeurwaarders – Natuurlijke personen en rechtspersonen.

Zaak C-456/07.

Volledige tekst alleen beschikbaar in het Frans en Slowaaks.

ECLI:EU:C:2008:293