Btw tarieven Europa 2016

Hieronder staan de  btw tarieven Europa 2016 (per 1 augustus om precies te zijn): Land Tarief België 21% Bulgarije 20% Tsjechië 21% Denemarken 25% Duitsland 19% Estland 20% Ierland 23% Griekenland 24% Spanje 21% Frankrijk 20% Kroatië 25% Italië 22% Cyprus 19% Letland 21% Litouwen 21% Luxemburg 17% Hongarije 27% Malta 18% Nederland 21% Oostenrijk […]

Lees verder

HvJ 20-10-2016 Plöckl C-24/15

HvJ Plöckl arrest De Btw-richtlijn verzet zich ertegen dat de lidstaat van oorsprong weigert btw-vrijstelling te verlenen voor een intracommunautaire overbrenging op grond dat de belastingplichtige geen door de lidstaat van bestemming toegekend btw-identificatienummer heeft meegedeeld, wanneer er geen serieuze aanwijzingen zijn van fraude, het goed naar een andere lidstaat is overgebracht en de andere vrijstellingsvoorwaarden eveneens […]

Lees verder

Rb 11-10-2016 Restaurantdienst BTW AWB 15/7381

Restaurantdienst BTW   Verlaagd btw-tarief voor restaurantdiensten. Uitsluiting van alcoholische dranken van het verlaagde tarief. Juiste implementatie in Nederlandse wet van de in de Btw-richtlijn gegeven mogelijkheid tot uitsluiting van alcoholische dranken. Rechtbank kan niet treden in de keuze van de wetgever om van deze mogelijkheid in de richtlijn gebruik te maken. Taak van de […]

Lees verder

Hof 30-03-2016 Verbouwing woning btw aftrekbaar 15/00256

Verbouwing woning BTW aftrekbaar? Verbouwing van de bestaande woning heeft plaatsgevonden in 2006 en 2007. De vraag is of er recht op aftrek van voorbelasting op de verbouwingswerkzaamheden aan de woning bestaat. Belastingplichtige vindt dat alle voorbelasting op de verbouwingswerkzaamheden aftrekbaar is, omdat de verbouwing één investeringsgoed vormt, dat belanghebbende tot zijn bedrijfsvermogen rekent. De inspecteur vindt […]

Lees verder

Hof 03-08-2016 In wezen nieuwbouw btw 15/00208

In wezen nieuwbouw btw? Gesloopt en nieuw gefundeerd pand met oude gevel is in wezen nieuwbouw. Gezien de omstandigheid dat het oude winkelpand, met uitzondering van de voorgevel, volledig is gesloopt en de dragende constructie en fundering geheel zijn vervangen door een nieuwe passende constructie en fundering en vervolgens het pand is herbouwd met een […]

Lees verder

AG 06-10-2016 Commissie-Luxemburg C-274/15

Conclusie AG HvJ Commissie-Luxemburg 1)      Door bepalingen vast te stellen en te handhaven die diensten van zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden ook van de btw hebben vrijgesteld indien zij niet direct nodig waren voor de uitoefening van een activiteit van de leden welke was vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig waren, is Luxemburg de krachtens […]

Lees verder

HvJ 12-10-2016 Nigl C-340/15

HvJ Nigl arrest 1)      Artikel 4, lid 1 en lid 4, eerste alinea, van de Zesde richtlijn en artikel 9, lid 1, eerste alinea, en artikel 10 van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat maatschappen die jegens hun leveranciers, jegens overheidsinstanties en tot op zekere hoogte jegens hun klanten als zodanig autonoom naar buiten treden, die elk een eigen product vervaardigen […]

Lees verder

HvJ 05-10-2016 Maya Marinova C-576/15

HvJ Maya Marinova arrest Artikel 2, lid 1, onder a), artikel 9, lid 1, artikel 14, lid 1, en de artikelen 73 en 273 van de btw-richtlijn, alsmede de beginselen van fiscale neutraliteit en evenredigheid moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan een nationale regeling, krachtens welke de belastingdienst, wanneer de aan een belastingplichtige geleverde goederen zich niet in […]

Lees verder

HvJ 05-10-2016 TMD C-412/15

HvJ TMD arrest Artikel 132, lid 1, onder d), van de btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat onder leveringen van menselijk bloed, waarvoor de lidstaten krachtens deze bepaling vrijstelling moeten verlenen, niet de leveringen van uit menselijk bloed gewonnen plasma vallen, wanneer dit plasma niet voor rechtstreeks therapeutisch gebruik maar uitsluitend voor de vervaardiging van geneesmiddelen is bestemd. […]

Lees verder

HR 12-08-2016 Btw rondleiding voetbalstadion/museum 15/03974

BTW rondleiding voetbalstadion/museum De Hoge Raad stelt een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie in de zaak omtrent een rondleiding door een voetbalstadion annex museumcollectie. Toepassing van het verlaagd btw-tarief of het normaal btw-tarief? Is bij één ondeelbare dienst toepassing van twee verschillende btw-tarieven mogelijk? Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-08-2016 Datum publicatie 12-08-2016 […]

Lees verder

HR 23-09-2016 Confectieschoenen aanpassen btw 15/01732

HR Confectieschoenen aanpassen btw arrest Aanpassingen aan confectieschoenen leiden tot de vervaardiging en oplevering van nieuwe goederen, te weten orthopedisch schoeisel. Deze diensten vallen onder het verlaagde btw-tarief. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 23-09-2016 Datum publicatie 23-09-2016 Zaaknummer 15/01732 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2340, Contrair In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:722, Bekrachtiging/bevestiging Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Cassatie […]

Lees verder

HR 23-09-2016 Aan- en verkoop van zilver goud BTW 15/05387

HR Zilver Goud BTW arrest Belanghebbende is voor het kopen en verkopen van zilver en goud geen ondernemer voor de omzetbelasting. Het is niet meer is dan een privéaangelegenheid, met dien verstande dat de activiteit niet in het economische verkeer en zodoende buiten het toepassingsgebied van de BTW plaatsheeft. Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 23-09-2016 Datum […]

Lees verder