AG 29-09-2016 British Film Institute C-592/15

Conclusie AG British Film Institute 1)      Artikel 13, A, lid 1, onder n), van de Zesde richtlijn moet in die zin worden uitgelegd dat het begrip ‚bepaalde culturele diensten’ het aan de lidstaten overlaat, te bepalen welke culturele diensten voor BTW-vrijstelling in aanmerking komen. Het staat aan de nationale rechterlijke instantie om, rekening houdend met de inhoud van de betrokken […]

Lees verder

Hof 13-09-2016 Btw-tarief parkeren bij park 15/01353

Hof Btw-tarief parkeren bij park uitspraak Gelegenheid tot parkeren is voor de modale bezoeker van het park een doel op zich . De bezoeker heeft de keuze tussen diverse vervoermiddelen waarmee hij het park kan bereiken. Een bezoeker die met de auto komt, weet dat hij een vervoermiddel van een bepaalde omvang bij zich heeft […]

Lees verder

AG 22-09-2016 Sjelle Autogenbrug C‑471/15

Conclusie AG Sjelle Autogenbrug Artikel 311, lid 1, punt 1, van de btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „gebruikte goederen” mede ziet op auto-onderdelen die, nadat zij zijn gedemonteerd uit een buiten gebruik gesteld voertuig dat een autorecyclagebedrijf heeft gekocht van een particulier, worden wederverkocht als reserveonderdelen, waardoor de winstmargeregeling op de belastingplichtige wederverkoper van toepassing […]

Lees verder

Hof 06-09-2016 Btw monumentenpand 14/01197 t/m 14/01199

Hof BTW monumentenpand uitspraak Exploitatie monumentenpand. Aftrek voorbelasting? Verbouwing. Gebruik voor belaste of vrijgestelde handelingen. Voor de ingebrachte verklaringen geldt dat zij onvoldoende concreet zijn over het feitelijke gebruik van het pand tijdens de verbouwing. Net als de Rechtbank acht het Hof niet aannemelijk dat ruimtes na de renovatie of na specifieke aanpassing mochten worden gebruikt […]

Lees verder

Hof 30-08-2016 Ontbrekende facturen 15/01402 tm 15/01405

Hof ontbrekende facturen uitspraak Aftrek omzetbelasting. Ontbrekende facturen. Vergrijpboete. Het Hof is met de Rechtbank van oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij recht had op aftrek van voorbelasting. Zo heeft belanghebbende geen facturen overgelegd waaruit blijkt dat in de onderhavige tijdvakken voorbelasting aan hem in rekening is gebracht tot de bedragen die […]

Lees verder

Hof 13-09-2016 Btw tarief jachthaven 15/01045

Hof btw tarief jachthaven uitspraak Geen laag btw tarief voor liggelden jachthaven. De verhuur van de ligplaatsen in de jachthaven is niet aan te merken als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening onder terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie, maar als de verhuur van parkeerruimte voor boten. Hierop is het algemene omzetbelastingtarief van toepassing. Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden […]

Lees verder

Gratis BTW calculator online

Gratis btw calculator online. Simpel en snel btw berekenen en btw terugrekenen. Hieronder staan twee btw calculators. De eerste is om btw te berekenen, de tweede om btw terug te rekenen. Je hoeft alleen maar het bedrag exclusief of inclusief btw (bruto of netto) in te vullen en de btw calculator doet de rest! De […]

Lees verder

HvJ 15-09-2016 Barlis 06 C-516/14

HvJ Barlis 06 arrest Artikel 226 van de btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat facturen met enkel de vermelding „juridische dienstverlening sinds [een bepaalde datum] tot op heden”, op het eerste gezicht niet voldoen aan de in punt 6 van dit artikel gestelde voorwaarden en dat facturen met enkel de vermelding „juridische dienstverlening tot op heden” op het […]

Lees verder

HvJ 15-09-2016 Senatex C-518/14

HvJ Senatex arrest Artikel 167, artikel 178, onder a), artikel 179 en artikel 226, punt 3, van de btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling, volgens welke de correctie van een verplichte vermelding op een factuur, te weten het btw-identificatienummer, geen terugwerkende kracht heeft, waardoor het recht op aftrek van deze belasting voor de […]

Lees verder

HvJ 15-09-2016 Landkreis Potsdam-Mittelmark C-400/15

HvJ Landkreis Potsdam-Mittelmark arrest Artikel 1 van beschikking 2004/817/EG van de Raad van 19 november 2004 waarbij Duitsland wordt gemachtigd een maatregel toe te passen in afwijking van artikel 17 van de Zesde richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een situatie waarin een onderneming goederen of diensten verwerft die voor meer dan 90 % […]

Lees verder

HR 30-10-2015 Champignonkwekerij 14/03007

HR Champignonkwekerij arrest Vader, moeder en dochter exploiteren samen een champignonkwekerij. Het pand is aangeschaft door vader en moeder. Een gedeelte daarvan wordt gebruikt voor bedrijfsdoeleinden van de champignonkwekerij. Dit heeft buiten redelijke twijfel niet tot gevolg dat het pand in wezen behoort tot het bedrijf van de champignonkwekerij. Mitsdien komt deze niet ingevolge het arrest Charles […]

Lees verder

HvJ 22-09-1988 Commissie-Griekenland 272/86

HvJ Commissie-Griekenland arrest Door de invoer van olijfolie uit andere Lid-Staten en derde landen alsook de uitvoer van dat product — met uitzondering van olijfolie verkregen bij eerste persing van de kwaliteiten extra en fino, in verpakkingen van maximaal vijf liter – te verbieden, is de Helleense Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten […]

Lees verder