HvJ 21-06-1988 Tattersalls 10/87

ARREST VAN HET HOF VAN 21 JUNI 1988. – THE QUEEN TEGEN COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE, EX PARTE TATTERSALLS LTD. – VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN’S BENCH DIVISION. – BTW – VRIJSTELLING VOOR TIJDELIJKE INVOER. – ZAAK 10/87. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Commissie-Italie 257/86

ARREST VAN HET HOF VOM 21 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – BTW-VRIJSTELLING VOOR INGEVOERDE GRATIS MONSTERS MET GERINGE WAARDE – OMZETTING IN NATIONAL RECHT VAN RICHTLIJN 77/388. – ZAAK 257/86. Trefwoorden ++++ GEMEENSCHAPSRECHT – BEGINSELEN – RECHTSZEKERHEID EN RECHTSBESCHERMING – NATIONALE REGLEMENTERING OP GEBIED DAT DOOR GEMEENSCHAPSRECHT WORDT […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Commissie-Verenigd Koninkrijk 416/85

ARREST VAN HET HOF VAN 21 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND. – BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – TOEPASSING VAN HET NUL-TARIEF. – ZAAK 416/85. Trefwoorden ++++ 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – OBJECTIEF KARAKTER – INAANMERKINGNEMING VAN DOOR COMMISSIE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN – UITGESLOTEN ( […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Commissie-Ierland 415/85

ARREST VAN HET HOF VAN 21 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN IERLAND. – BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – TOEPASSING VAN HET NUL-TARIEF. – ZAAK 415/85. Trefwoorden ++++ 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – OBJECTIEF KARAKTER – INAANMERKINGNEMING VAN DOOR COMMISSIE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN – UITGESLOTEN ( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 169 ) 2 […]

Lees verder