HvJ 22-10-2015 PPUH Stehcemp C-277/14

HvJ PPUH Stehcemp arrest Niet toegestaan is een nationale regeling volgens welke een belastingplichtige het recht wordt geweigerd op aftrek van BTW die is verschuldigd of is voldaan over aan hem geleverde goederen, op grond dat de factuur is opgesteld door een marktdeelnemer die, gelet op de in deze regeling vastgestelde criteria, moet worden beschouwd als een […]

Lees verder

HvJ 22-10-2015 Hedqvist C-264/14

HvJ Hedqvist arrest 1)      Het inwisselen van traditionele valuta’s tegen eenheden van de virtuele valuta bitcoin en omgekeerd, tegen betaling van een bedrag dat overeenkomt met de marge die ontstaat uit het verschil tussen de prijs waarvoor de betrokken marktdeelnemer de valuta’s koopt en de prijs waarvoor hij deze verkoopt aan zijn klanten, vormt een […]

Lees verder