HvJ 04-05-2017 A C-33/16

HvJ A arrest 1)      Artikel 148, onder d), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat hijsdiensten bestaande in het laden en lossen van een schip diensten zijn die worden verricht voor de rechtstreekse behoeften van de lading van de in artikel 148, onder a) van de Btw-richtlijn bedoelde schepen. 2)      Artikel 148, onder d), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat […]

Lees verder