HvJ 03-09-2015 Fast Bunkering Klaipeda C-526/13

HvJ Fast Bunkering Klaipeda arrest ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 3 september 2015 (*) „Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 148, onder a) – Levering van goederen – Begrip – Vrijstelling – Levering van goederen bestemd voor de bevoorrading van schepen voor de vaart op volle zee – […]

Lees verder

HvJ 09-07-2015 Cabinet Medical Veterinar C-144/14

HvJ Cabinet Medical Veterinar arrest 1)      Lidstaten zijn niet verplicht een belastingplichtige ambtshalve te identificeren voor de BTW op de enkele grondslag van belastingaangiften, anders dan voor deze belasting, zelfs indien op grond daarvan vastgesteld had kunnen worden dat deze belastingplichtige de vrijstellingsdrempel voor deze belasting heeft overschreden. 2)      Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel staan er […]

Lees verder

HvJ 09-07-2015 Salomie en Oltean C-183/14

Samenvatting HvJ Salomie en Oltean arrest 1)      Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel verzetten zich er niet tegen dat een belastingdienst na een belastingcontrole beslist om handelingen aan de BTW te onderwerpen en de betaling van toeslagen eist, op voorwaarde dat die beslissing op duidelijke en precieze regels is gebaseerd en de praktijk van die belastingdienst bij een voorzichtige […]

Lees verder

HvJ 11-06-2015 Lisboagas C-256/14

Samenvatting HvJ Lisboagas arrest Het bedrag aan belastingen dat door de concessiehouder van het gasdistributienet aan de gemeenten wordt betaald voor het gebruik van het openbare domein van die gemeenten en dat vervolgens door die onderneming wordt doorberekend aan een andere, met de gasverkoop belaste onderneming en nadien door deze laatste aan de consument, moet worden […]

Lees verder