HvJ 28-06-1988 Commissie-Italie 3/86

ARREST VAN HET HOF VAN 28 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – NIET-NAKOMING – ZESDE RICHTLIJN, ARTIKEL 25, LEDEN 3 EN 5 – FORFAITAIRE COMPENSATIEREGELING VOOR RUNDVLEES, VARKENSVLEES EN MELK. – ZAAK 3/86. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTING – GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Commissie-Italie 257/86

ARREST VAN HET HOF VOM 21 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – BTW-VRIJSTELLING VOOR INGEVOERDE GRATIS MONSTERS MET GERINGE WAARDE – OMZETTING IN NATIONAL RECHT VAN RICHTLIJN 77/388. – ZAAK 257/86. Trefwoorden ++++ GEMEENSCHAPSRECHT – BEGINSELEN – RECHTSZEKERHEID EN RECHTSBESCHERMING – NATIONALE REGLEMENTERING OP GEBIED DAT DOOR GEMEENSCHAPSRECHT WORDT […]

Lees verder

HvJ 24-05-1988 Commissie-Italie 122/87

ARREST VAN HET HOF VAN 24 MEI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. – ITALIAANSE REPUBLIEK. – NIET-NAKOMING – VRIJSTELLING VAN BTW VOOR DIENSTEN OP HET GEBIED VAN DE DIERGENEESKUNDE. – ZAAK 122/87. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTING – GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE – VRIJSTELLINGEN VOORZIEN […]

Lees verder

HvJ 24-11-1987 Commissie-Italie 125/86

ARREST VAN HET HOF VAN 24 NOVEMBER 1987. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – NIET-NAKOMING – NIET-OMZETTING IN NATIONAAL RECHT VAN RICHTLIJN NR. 83/181 VAN DE RAAD – VRIJSTELLING VAN BTW VOOR DEFINITIEVE INVOER VAN BEPAALDE GOEDEREN. – ZAAK 125/86. Trefwoorden ++++ LID-STATEN – VERPLICHTINGEN – UITVOERING VAN RICHTLIJNEN – NIET-NAKOMING […]

Lees verder

HvJ 11-07-1985 Commissie-Italie 278/83

ARREST VAN HET HOF VAN 11 JULI 1985. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – BTW – BELASTING OP MOUSSERENDE WIJNEN. – ZAAK 278/83. Trefwoorden FISCALE BEPALINGEN – BINNENLANDSE BELASTINGEN – STELSEL VAN GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGEN – TOEPASSING VAN VERHOOGD BELASTINGTARIEF OP CATEGORIE MOUSSERENDE WIJNEN DIE ALDUS IS OMSCHREVEN DAT ZIJ GEEN ENKEL […]

Lees verder