HvJ 11-05-2017 Posnania Investment C-36/16

HvJ Posnania Investment arrest Artikel 2, lid 1, onder a), en artikel 14, lid 1, van de Btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat voor de heffing van btw geen sprake is van een belastbare levering van goederen onder bezwarende titel wanneer de eigendom van onroerend goed door een btw-ondernemer aan de schatkist of een lagere overheid van een lidstaat wordt overgedragen […]

Lees verder