Levering schoolgebouw geen prestatie in het economisch verkeer

Er is geen sprake van een situatie waarbij vraag en aanbod tegenover elkaar worden gesteld en er vervolgens een prijs wordt bepaald. De levering van een schoolgebouw zal door onafhankelijk van elkaar optredende marktpartijen niet onder dezelfde omstandigheden plaatsvinden. De scholen hadden met een willekeurige derde nimmer een dergelijke koopprijs kunnen overeenkomen en belanghebbende zou […]

Lees verder