HvJ 22-05-2008 Ampliscientifica en Amplifin C-162/07

HvJ Ampliscientifica en Amplifin arrest 1)      Artikel 4, lid 4, tweede alinea, van de Zesde richtlijn is een regel waarvan de toepassing door een lidstaat vooronderstelt dat deze laatste vooraf het Raadgevend Comité voor de btw raadpleegt en een nationale regeling vaststelt op grond waarvan personen, met name vennootschappen die in het binnenland gevestigd zijn en die juridisch gezien […]

Lees verder

Rb 14-10-2015 AWB 14/6578

Fiscale eenheid omzetbelasting – niet-verwaarloosbare economische betrekkingen – economische verwevenheid Een onderwijsstichting besteedt het onderhoud van de schoolgebouwen uit aan een BV waarin zij alle aandelen houdt. Vaststaat dat de stichting ondernemer is voor de omzetbelasting voor de exploitatie van de schoolkantines en verhuur van kluisjes. Volgens de rechtbank is sprake van een fiscale eenheid […]

Lees verder

HvJ 12-06-1979 Ketelhandel P. van Paassen 181/78

HvJ Van Paassen arrest Een lidstaat heeft een regeling ingevoerd, als bedoeld in bijlage A punt 2 Ad art. 4 vierde alinea Tweede Richtlijn, als die lidstaat bij wet heeft bepaald dat een omzetbelasting wordt geheven onder meer ter zake van leveringen van goederen en diensten welke door ondernemers worden verricht, na tot de in […]

Lees verder