HvJ 09-04-2013 Commissie-Ierland C-85/11

HvJ Commissie-Ierland arrest Ook niet-belastingplichtige personen kunnen in een fiscale eenheid (btw-groep) worden opgenomen. ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 9 april 2013 (*) „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 9 en 11 – Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in een groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden aangemerkt” […]

Lees verder

HR 09-11-2012 11/03524

Samenvatting De aansprakelijkheid voor een BTW-schuld van de fiscale eenheid (FE) blijft bestaan, ook als achteraf komt vast te staan dat niet werd voldaan aan de voorwaarden voor het aanmerken als een FE. Arrest Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-11-2012 Datum publicatie 09-11-2012 Zaaknummer 11/03524 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BU7276 In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2011:BR0285, (Gedeeltelijke) […]

Lees verder

HvJ 12-06-1979 Ketelhandel P. van Paassen 181/78

HvJ Van Paassen arrest Een lidstaat heeft een regeling ingevoerd, als bedoeld in bijlage A punt 2 Ad art. 4 vierde alinea Tweede Richtlijn, als die lidstaat bij wet heeft bepaald dat een omzetbelasting wordt geheven onder meer ter zake van leveringen van goederen en diensten welke door ondernemers worden verricht, na tot de in […]

Lees verder