Eerste Richtlijn btw 67/227/EEG

Eerste Richtlijn 67/227/EEG van de Raad van 11 april 1967 betrefffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting EERSTE RICHTLIJN VAN DE RAAD van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting ( 67/227/EEG ) DE RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , Gelet op het Verdrag tot […]

Lees verder

HvJ 03-09-2015 Asparuhovo Lake Investment Company C-463/14

HvJ Asparuhovo Lake Investment Company arrest 1)      Het begrip „dienst” strekt zich ook uit tot abonnementsovereenkomsten voor de verstrekking van adviesdiensten aan een onderneming, met name op juridisch, commercieel en financieel gebied, in het kader waarvan de dienstverrichter zich ter beschikking heeft gesteld van de opdrachtgever tijdens de duur van de overeenkomst. 2)      Met betrekking […]

Lees verder

HvJ 30-04-2015 SMK C-97/14

HvJ SMK arrest ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 30 april 2015 „Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 52, onder c), en 55 – Bepaling van de plaats van een dienst – Afnemer van de dienst die voor doeleinden van de belasting over de toegevoegde waarde in verschillende lidstaten […]

Lees verder

HvJ 23-04-2015 GST–Sarviz Germania C-111/14

HvJ GST–Sarviz Germania arrest ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 23 april 2015 „Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Beginsel van fiscale neutraliteit – Tot voldoening van de btw gehouden persoon – Onjuiste berekening van de btw door de ontvanger – Onderwerping van de dienstverrichter aan de btw – Weigering van […]

Lees verder

HvJ 16-04-2015 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa C-42/14

HvJ Wojskowa Agencja Mieszkaniowa arrest ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 16 april 2015 „Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Verhuur van een onroerend goed – Levering van elektriciteit, verwarming en water en ophaling van afval – Overeenkomsten tussen de verhuurder en de leveranciers van die goederen, respectievelijk […]

Lees verder

HvJ 26-03-2015 Macikowski C-499/13

HvJ Macikowski arrest ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 26 maart 2015 „Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Evenredigheidsbeginsel en beginsel van fiscale neutraliteit – Belasting over de levering van een onroerend goed in het kader van een gedwongen verkoop bij opbod – Nationale regeling volgens welke de gerechtsdeurwaarder die […]

Lees verder