HR 11-11-2016 Kosten voor gemene rekening 15/03447

Kosten voor gemene rekening   Kosten voor gemene rekening. Belanghebbende maakt aannemelijk dat zij als penvoerder kosten heeft gemaakt ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van Stichting […]. De naheffingsaanslagen zijn ten onrechte opgelegd. Daarom vormen de in geding zijnde betalingen geen vergoedingen voor door belanghebbende aan [stichting] verrichte prestaties en is belanghebbende ter […]

Lees verder

HR 11-11-2016 Het Oudeland Beheer BV 09/02220

HR Het Oudeland Beheer BV arrest In het Oudeland Beheer arrest heeft het HvJ verduidelijkt dat de omstandigheid dat belanghebbende voorafgaand aan de ingebruikneming van het kantoorpand, ter zake van de vestiging van het recht van erfpacht op het perceel grond alsmede van afbouw van het kantoorpand aan haar in rekening gebrachte bedragen aan omzetbelasting […]

Lees verder

HR 11-11-2016 Tandpasta zonnebrand btw 15/03118

Tandpasta zonnebrand btw De vermeldingen op de verpakkingen van de zonnebrandmiddelen en van de tandpasta‚Äôs laten geen andere conclusie toe dan dat deze producten worden gepresenteerd als zijnde geschikt voor en behulpzaam bij het voorkomen van ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. Met deze vermeldingen wordt het de consument, al dan niet impliciet, […]

Lees verder