HvJ 04-05-2017 A C-33/16

HvJ A arrest 1)      Artikel 148, onder d), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat hijsdiensten bestaande in het laden en lossen van een schip diensten zijn die worden verricht voor de rechtstreekse behoeften van de lading van de in artikel 148, onder a) van de Btw-richtlijn bedoelde schepen. 2)      Artikel 148, onder d), van de Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat […]

Lees verder

HvJ 19-07-2012 A C-33/11

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 19 juli 2012 (*) „Zesde richtlijn – Vrijstellingen – Artikel 15, punt 6 – Vrijstelling voor levering van luchtvaartuigen die worden gebruikt door luchtvaartmaatschappijen welke zich hoofdzakelijk toeleggen op betaald internationaal vervoer – Levering van luchtvaartuigen aan ondernemer die ze aan dergelijke maatschappij ter beschikking stelt – Begrip ,betaald internationaal vervoer’ – Chartervluchten” […]

Lees verder