HvJ 22-09-1988 Commissie-Griekenland 272/86

HvJ Commissie-Griekenland arrest Door de invoer van olijfolie uit andere Lid-Staten en derde landen alsook de uitvoer van dat product — met uitzondering van olijfolie verkregen bij eerste persing van de kwaliteiten extra en fino, in verpakkingen van maximaal vijf liter – te verbieden, is de Helleense Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten […]

Lees verder

HvJ 23-05-1996 Commissie-Griekenland C-331/94

HvJ Commissie-Griekenland arrest Door cruises met onder nationale vlag varende schepen, waarbij geen buitenlandse haven wordt aangedaan, voor het binnen de territoriale wateren gelegen gedeelte van het traject vrij te stellen van BTW, is de Helleense Republiek de verplichtingen niet nagekomen, die op haar rusten krachtens de artikelen 2 en 9, lid 2, sub b, van […]

Lees verder

HvJ 12-09-2000 Commissie-Griekenland C-260/98

HvJ Commissie-Griekenland arrest Voor de niet-belastingplichtigheid bedoeld in artikel 4, lid 5, van de Zesde richtlijn is niet alleen vereist, dat de betrokken werkzaamheid als overheid wordt verricht, maar ook dat zij door een publiekrechtelijk lichaam wordt verricht. In casu staat vast, dat in Griekenland het aan weggebruikers ter beschikking stellen van wegeninfrastructuur tegen betaling van […]

Lees verder

HvJ 07-12-2006 Commissie-Griekenland C-13/06

HvJ Commissie-Griekenland arrest Door btw te heffen over diensten bestaande in het verlenen van bijstand bij autopech, is Griekenland de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 13, B, sub a, van de Zesde richtlijn. ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 7 december 2006 (*) „Niet-nakoming – Zesde btw-richtlijn – Vrijstellingen – Artikel 13, B, sub a – Handelingen ter […]

Lees verder

HvJ 26-09-2013 Commissie-Griekenland C-293/11

HvJ Commissie-Griekenland arrest Niet in het Nederlands gepubliceerd. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013. Europese Commissie tegen Helleense Republiek. Niet-nakoming – Belastingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Verschillen tussen taalversies – Nationale wettelijke regeling die voorziet in toepassing van […]

Lees verder