HvJ 12-09-2000 Commissie-Ierland C-358/97

HvJ Commissie-Ierland arrest Door over de tolgelden die als tegenprestatie voor de aan de weggebruikers verleende dienst voor het gebruik van tolwegen en tolbruggen worden geheven, geen BTW te heffen wanneer die dienst niet door een publiekrechtelijk lichaam in de zin van artikel 4, lid 5, van de Zesde richtlijn wordt verricht, en door de bedragen overeenkomend […]

Lees verder

HvJ 16-07-2009 Commissie-Ierland C-554/07

HvJ Commissie-Ierland arrest Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 juli 2009. Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Ierland. Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 2, 9 en 13 – Door staat, gemeente en andere publiekrechtelijke lichamen verrichte economische activiteit – Vrijstelling. Zaak C-554/07. De volledige tekst van deze zaak […]

Lees verder

HvJ 14-03-2013 Commissie-Ierland C-108/11

HvJ Commissie-Ierland arrest Niet-nakoming door Ierland van de Europese btw-regels. Levering van windhonden en paarden die niet bestemd zijn voor bereiding of productie van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie, verhuur van paarden en inseminatiediensten, tegen het verlaagd tarief is in strijd met de Btw-richtlijn. Schending van de artikelen 96, 98, juncto bijlage III, en 110 […]

Lees verder

HvJ 09-04-2013 Commissie-Ierland C-85/11

HvJ Commissie-Ierland arrest Ook niet-belastingplichtige personen kunnen in een fiscale eenheid (btw-groep) worden opgenomen. ARREST VAN HET HOF (Grote kamer) 9 april 2013 (*) „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 9 en 11 – Nationale wettelijke regeling volgens welke niet-belastingplichtige personen kunnen worden opgenomen in een groep van personen die als één btw-plichtige kunnen worden aangemerkt” […]

Lees verder

HvJ 21-06-1988 Commissie-Ierland 415/85

ARREST VAN HET HOF VAN 21 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN IERLAND. – BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – TOEPASSING VAN HET NUL-TARIEF. – ZAAK 415/85. Trefwoorden ++++ 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – OBJECTIEF KARAKTER – INAANMERKINGNEMING VAN DOOR COMMISSIE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN – UITGESLOTEN ( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 169 ) 2 […]

Lees verder

HvJ 10-07-1985 Commissie-Ierland 17/84

ARREST VAN HET HOF VAN 10 JULI 1985. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN IERLAND. – BTW – MAATSTAF VAN HEFFING BIJ INRUIL VAN EEN ROEREND GOED ALS GEDEELTELIJKE BETALING. – ZAAK 17/84. Trefwoorden FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTING – GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE – MAATSTAF VAN […]

Lees verder