HvJ 28-09-2006 Commissie-Oostenrijk C-128/05

HvJ Commissie-Oostenrijk arrest Oostenrijk heeft niet voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens de artikelen 18, leden 1, sub a, en 2, en 22, leden 3 tot en met 5, van de Zesde richtlijn door niet in Oostenrijk gevestigde belastingplichtigen die in deze lidstaat personenvervoer verrichten, toe te staan geen belastingaangiften in te dienen en het nettobedrag van […]

Lees verder

HvJ 22-12-2010 Commissie-Oostenrijk C-433/09

HvJ Commissie-Oostenrijk arrest Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 december 2010. Europese Commissie tegen Republiek Oostenrijk. Niet-nakoming – Fiscale zaken – Richtlijn 2006/112/EG – BTW – Maatstaf van heffing – Belasting op de levering van nog niet in de betrokken lidstaat geregistreerde voertuigen, berekend op basis van hun waarde en hun gemiddelde verbruik – […]

Lees verder

HvJ 12-05-2011 Commissie-Oostenrijk C-441/09

HvJ Commissie-Oostenrijk arrest Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 mei 2011. Europese Commissie tegen Republiek Oostenrijk. Niet-nakoming – Belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Toepassing van verlaagd tarief – Levende dieren die gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij bereiding van levensmiddelen voor menselijke of dierlijke consumptie – Levering, import en verwerving van […]

Lees verder