HvJ 20-05-2010 Commissie-Polen C-228/09

HvJ Commissie-Polen arrest Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2010. Europese Commissie tegen Republiek Polen. Niet-nakoming – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 78, 79, 83 en 86 – Maatstaf van heffing – Verkoop van motorvoertuig – Opneming in maatstaf van heffing van voor niet-geregistreerde motorvoertuigen geldend recht. Zaak C-228/09. De volledige tekst […]

Lees verder

HvJ 28-10-2010 Commissie-Polen C-49/09

HvJ Commissie-Polen arrest Door een verlaagd btw-tarief van 7 % toe te passen op de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van kleding en kledingaccessoires voor baby’s en kinderschoenen, is Polen de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 98 juncto bijlage III van de btw-richtlijn. ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 28 oktober 2010 (*) „Niet-nakoming […]

Lees verder

HvJ 26-09-2013 Commissie-Polen C-193/11

HvJ Commissie-Polen arrest Niet in het Nederlands gepubliceerd. Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013. Europese Commissie tegen Republiek Polen. Niet-nakoming – Belastingen – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 306 tot en met 310 – Bijzondere regeling voor reisbureaus – Verschillen tussen taalversies – Nationale wettelijke regeling die voorziet in toepassing van […]

Lees verder

HvJ 04-06-2015 Commissie-Polen C-678/13

HvJ Commissie-Polen arrest Dit arrest is alleen in het Frans en het Pools gepubliceerd. ARRÊT DE LA COUR (septième chambre) 4 juin 2015 «Manquement d’État – TVA –Directive 2006/112/CE – Annexe III – Application d’un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils ainsi qu’aux produits pharmaceutiques» Dans l’affaire C‑678/13, ayant […]

Lees verder