HvJ 15-07-2004 Commissie-Zweden C-463/02

HvJ Commissie-Zweden arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 15 juli 2004 (1)   „Niet-nakoming – Richtlijn 77/388/EEG – BTW – Artikel 11, A, lid 1, sub a – Maatstaf van heffing – Subsidie die rechtstreeks verband houdt met prijs – Verordening (EG) nr. 603/95 – Steun in sector gedroogde voedergewassen”   In zaak C-463/02, Commissie van de […]

Lees verder

HvJ 25-04-2013 Commissie-Zweden C-480/10

HvJ Commissie-Zweden arrest ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 25 april 2013 (*) „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 11 – Nationale wettelijke regeling die mogelijkheid tot vorming van groep van personen die als één btw-plichtige kan worden aangemerkt, beperkt tot ondernemingen in financiële en verzekeringssector” In zaak C‑480/10, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens […]

Lees verder

HvJ 21-04-2015 Commissie-Zweden C-114/14

Samenvatting HvJ Commissie-Zweden arrest Door de door openbare postdiensten verrichte diensten en daarmee gepaard gaande goederenleveringen (met uitzondering van personenvervoer en telecommunicatiediensten) en de leveringen (tegen de nominale waarde) van postzegels die frankeerwaarde hebben binnen zijn grondgebied, niet vrij te stellen van BTW, is het Koninkrijk Zweden de verplichtingen niet nagekomen die op deze lidstaat rusten […]

Lees verder