HvJ 11-06-2015 Lisboagas C-256/14

Samenvatting HvJ Lisboagas arrest Het bedrag aan belastingen dat door de concessiehouder van het gasdistributienet aan de gemeenten wordt betaald voor het gebruik van het openbare domein van die gemeenten en dat vervolgens door die onderneming wordt doorberekend aan een andere, met de gasverkoop belaste onderneming en nadien door deze laatste aan de consument, moet worden […]

Lees verder

HvJ 04-02-1988 Commissie-Belgie 391/85

ARREST VAN HET HOF VAN 4 FEBRUARI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN KONINKRIJK BELGIE. – NIET-NAKOMING – NIET-UITVOERING VAN EEN ARREST VAN HET HOF – ZESDE RICHTLIJN – MAATSTAF VAN HEFFING. – ZAAK 391/85. Trefwoorden ++++ BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – ARREST VAN HOF, WAARBIJ NIET-NAKOMING WORDT VASTGESTELD – GEVOLGEN – VERPLICHTINGEN VAN […]

Lees verder

HvJ 10-04-1984 Commissie-België 324/82

ARREST VAN HET HOF VAN 10 APRIL 1984. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN KONINKRIJK BELGIE. – (” NIET – NAKOMING – ZESDE RICHTLIJN – MAATSTAF VAN HEFFING “). – ZAAK NO. 324/82. Trefwoorden 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – VERENIGBAARHEID VAN NATIONALE MAATREGELEN MET GEMEENSCHAPSRECHT – ONDERZOEK DOOR COMMISSIE – VERPLICHTING OM BINNEN […]

Lees verder