HvJ 21-04-2015 Commissie-Zweden C-114/14

Samenvatting HvJ Commissie-Zweden arrest Door de door openbare postdiensten verrichte diensten en daarmee gepaard gaande goederenleveringen (met uitzondering van personenvervoer en telecommunicatiediensten) en de leveringen (tegen de nominale waarde) van postzegels die frankeerwaarde hebben binnen zijn grondgebied, niet vrij te stellen van BTW, is het Koninkrijk Zweden de verplichtingen niet nagekomen die op deze lidstaat rusten […]

Lees verder

HvJ 05-03-2015 Commissie-Luxemburg C-502/13

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 5 maart 2015 „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale of elektronische boeken” In zaak C‑502/13, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 258 VWEU, ingesteld op 18 september 2013, Europese Commissie, vertegenwoordigd door C. Soulay en F. Dintilhac als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te […]

Lees verder

HvJ 05-03-2015 Commissie-Frankrijk C-479/13

Samenvatting HvJ Commissie-Frankrijk arrest Door een verlaagd btw-tarief toe te passen op de levering van digitale of elektronische boeken, is Frankrijk de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de btw-richtlijn. ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 5 maart 2015 „Niet-nakoming – Fiscale bepalingen – Btw – Toepassing van een verlaagd tarief – Levering van digitale […]

Lees verder

HvJ 28-06-1988 Commissie-Italie 3/86

ARREST VAN HET HOF VAN 28 JUNI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – NIET-NAKOMING – ZESDE RICHTLIJN, ARTIKEL 25, LEDEN 3 EN 5 – FORFAITAIRE COMPENSATIEREGELING VOOR RUNDVLEES, VARKENSVLEES EN MELK. – ZAAK 3/86. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTING – GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER […]

Lees verder

HvJ 24-05-1988 Commissie-Italie 122/87

ARREST VAN HET HOF VAN 24 MEI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. – ITALIAANSE REPUBLIEK. – NIET-NAKOMING – VRIJSTELLING VAN BTW VOOR DIENSTEN OP HET GEBIED VAN DE DIERGENEESKUNDE. – ZAAK 122/87. Trefwoorden ++++ FISCALE BEPALINGEN – HARMONISATIE VAN WETGEVINGEN – OMZETBELASTING – GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE – VRIJSTELLINGEN VOORZIEN […]

Lees verder

HvJ 04-02-1988 Commissie-Belgie 391/85

ARREST VAN HET HOF VAN 4 FEBRUARI 1988. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN KONINKRIJK BELGIE. – NIET-NAKOMING – NIET-UITVOERING VAN EEN ARREST VAN HET HOF – ZESDE RICHTLIJN – MAATSTAF VAN HEFFING. – ZAAK 391/85. Trefwoorden ++++ BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – ARREST VAN HOF, WAARBIJ NIET-NAKOMING WORDT VASTGESTELD – GEVOLGEN – VERPLICHTINGEN VAN […]

Lees verder

HvJ 24-11-1987 Commissie-Italie 125/86

ARREST VAN HET HOF VAN 24 NOVEMBER 1987. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. – NIET-NAKOMING – NIET-OMZETTING IN NATIONAAL RECHT VAN RICHTLIJN NR. 83/181 VAN DE RAAD – VRIJSTELLING VAN BTW VOOR DEFINITIEVE INVOER VAN BEPAALDE GOEDEREN. – ZAAK 125/86. Trefwoorden ++++ LID-STATEN – VERPLICHTINGEN – UITVOERING VAN RICHTLIJNEN – NIET-NAKOMING […]

Lees verder

HvJ 14-02-1984 Commissie-Duitsland 325/82

ARREST VAN HET HOF VAN 14 FEBRUARI 1984. – COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND. – (” NIET – NAKOMING – VRIJSTELLING VAN OMZETBELASTING EN ACCIJNZEN VOOR GOEDEREN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE PERSOONLIJKE BAGAGE VAN REIZIGERS -‘BUTTERFAHRTEN'”). – ZAAK NO. 325/82. Trefwoorden 1 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING – PRECONTENTIEUZE FASE – INGEBREKESTELLING […]

Lees verder