GH 28-05-2015 14/00762 en 14/00763

Aansprakelijkstelling voor omzetbelastingschulden van een lichaam waarmee belanghebbende in de tijdvakken waarop die schulden betrekking hebben in een fiscale eenheid voor de omzetbelasting was gevoegd. Geen strijd met Europeesrechtelijk rechtszekerheids- en evenredigheidsbeginsel. Ter zake van aansprakelijkstelling voor boete heeft ontvanger niet toereikend gesteld dat het belopen daarvan aan belanghebbende was te wijten. Instantie Gerechtshof Amsterdam […]

Lees verder

HvJ 09-07-2015 Cabinet Medical Veterinar C-144/14

HvJ Cabinet Medical Veterinar arrest 1)      Lidstaten zijn niet verplicht een belastingplichtige ambtshalve te identificeren voor de BTW op de enkele grondslag van belastingaangiften, anders dan voor deze belasting, zelfs indien op grond daarvan vastgesteld had kunnen worden dat deze belastingplichtige de vrijstellingsdrempel voor deze belasting heeft overschreden. 2)      Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel staan er […]

Lees verder

HvJ 09-07-2015 Salomie en Oltean C-183/14

Samenvatting HvJ Salomie en Oltean arrest 1)      Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel verzetten zich er niet tegen dat een belastingdienst na een belastingcontrole beslist om handelingen aan de BTW te onderwerpen en de betaling van toeslagen eist, op voorwaarde dat die beslissing op duidelijke en precieze regels is gebaseerd en de praktijk van die belastingdienst bij een voorzichtige […]

Lees verder