HvJ 02-07-2015 NLB Leasing C-209/14

HvJ NLB Leasing arrest ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 2 juli 2015 „Prejudiciële verwijzing – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Levering van goederen of verrichting van diensten – Leaseovereenkomst – Restitutie aan de lessor van onroerend goed dat voorwerp van een leaseovereenkomst is – Begrip ‚annulering, verbreking, ontbinding of gehele of gedeeltelijke niet-betaling’ – Recht […]

Lees verder

HvJ 30-04-2015 SMK C-97/14

HvJ SMK arrest ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 30 april 2015 „Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 52, onder c), en 55 – Bepaling van de plaats van een dienst – Afnemer van de dienst die voor doeleinden van de belasting over de toegevoegde waarde in verschillende lidstaten […]

Lees verder

HvJ 23-04-2015 GST–Sarviz Germania C-111/14

HvJ GST–Sarviz Germania arrest ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 23 april 2015 „Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Beginsel van fiscale neutraliteit – Tot voldoening van de btw gehouden persoon – Onjuiste berekening van de btw door de ontvanger – Onderwerping van de dienstverrichter aan de btw – Weigering van […]

Lees verder

HvJ 21-04-2015 Commissie-Zweden C-114/14

Samenvatting HvJ Commissie-Zweden arrest Door de door openbare postdiensten verrichte diensten en daarmee gepaard gaande goederenleveringen (met uitzondering van personenvervoer en telecommunicatiediensten) en de leveringen (tegen de nominale waarde) van postzegels die frankeerwaarde hebben binnen zijn grondgebied, niet vrij te stellen van BTW, is het Koninkrijk Zweden de verplichtingen niet nagekomen die op deze lidstaat rusten […]

Lees verder