Gelijke behandeling startende ondernemers met zonnepanelen

Door aan startende ondernemers met zonnepanelen geen aangiftebiljet uit te reiken dat mede de periode omvat waarin het recht op aftrek van zonnepanelen is ontstaan behandelt de Belastingdienst startende ondernemers met zonnepanelen anders dan andere startende ondernemers. Door een belanghebbende, die als btw-ondernemer kwalificeert in verband met de aanschaf van zonnepanelen, niet dezelfde mogelijkheden te […]

Lees verder