Actualisering besluit aftrek voorbelasting

Besluit aftrek voorbelasting

Actualisering besluit aftrek voorbelasting

Op 14 december 2020 is een actualisering van het Besluit aftrek voorbelasting van 25 november 2011 gepubliceerd in de Staatscourant met onder andere de volgende wijzigingen:

In hoofdstuk 3 is het gevolg verwerkt van HvJ EU 25 juli 2018, zaak C-140/17 (Gmina Ryjewo). Op grond daarvan kan in meer gevallen herziening plaatsvinden ingeval goederen voor niet-economische activiteiten worden gebruikt.

In paragraaf 4.2.6 is aangegeven dat bij leegstand van onroerend goed de uitgangspunten van HR 14 juni 2014, nr. 13/00282, worden gevolgd.

In paragraaf 5 is de tekst van de subparagraaf over de toepassing van de integratielevering bij privaatrechtelijke onderwijsinstellingen vervallen, omdat de integratielevering per 1 januari 2014 is afgeschaft. Voorts kan het onderdeel over aftrek van btw bij schadeherstel vervallen als gevolg van de jurisprudentie waarbij de aftrek kan worden genoten door de ondernemer die de opdracht heeft gegeven voor de prestatie én aan wie de factuur is uitgereikt.

Paragraaf 5.2.4 bevat een uitbreiding van de goedkeuring voor btw-aftrek door een samenwerkingsverband voor de verwerving van diensten door de maten in een maatschap.

In paragraaf 5.2.6 is de goedkeuring voor btw-aftrek voor bedrijfs- en productschappen vervallen, omdat de bedrijfs- en productschappen zijn opgeheven. De voorwaarden voor de toepassing van de goedkeuring voor ondernemersverenigingen zijn aangepast.

Paragraaf 5.2.7 bevat een goedkeuring om de werkgever aan te merken als afnemer van de vervoersprestatie bij gebruik van OV-kaarten voor zakelijke doeleinden door werknemers.

Besluit aftrek voorbelasting 2020Besluit aftrek voorbelasting 2011