Belangrijkste 4 btw-arresten volgens het HvJ in 2020

Belangrijkste 4 btw-arresten volgens het HvJ in 2020

Het Europese Hof van Justitie heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd.

Het jaarverslag bestaat uit twee delen.

  1. Het Jaaroverzicht biedt een beknopte blik op de werkzaamheden van het HvJ in gerechtelijk, institutioneel en administratief opzicht. Daarin worden de belangrijkste arresten besproken, met een toelichting over wat zij voor de Europese burgers betekenen, en wordt met behulp van beelden, infographics en statistieken een indruk gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar.
  2. Gerechtelijke werkzaamheden. In dit deel van het verslag worden de gerechtelijke werkzaamheden van het HvJ en het Gerecht gedetailleerd besproken in de vorm van een analyse van de rechtspraak, met links naar de integrale teksten van de beslissingen, en een presentatie van de gerechtelijke statistieken over het jaar.

Fiscale bepalingen

Op fiscaal gebied zijn volgens het HvJ vier arresten over indirecte belastingen vermeldenswaard waarin onder meer de uitlegging van btw-richtlijn centraal stond.

Het eerste arrest heeft betrekking op de plaats van de belastbare handelingen in relatie tot een levering van goederen met vervoer (KrakVet Marek Batko). Het tweede arrest gaat over de maatstaf van heffing (E.). Het derde arrest behandelt de vrijstellingen bij uitvoer (BAKATI PLUS) en het vierde arrest heeft betrekking op de wijze van uitoefening van het recht op aftrek van de btw (Agrobet CZ).

Vermelding verdient volgens het HvJ verder het arrest Vodafone Magyarország, besproken in deel VII.3 „Vrijheid van vestiging”.

JaaroverzichtGerechtelijke werkzaamheden