Beleid Belastingdienst inzake cryptovaluta (waaronder bitcoins) openbaar

Cryptovaluta cryptomunten cryptocurrency cryptogeld

Beleid Belastingdienst inzake cryptovaluta (waaronder bitcoins) openbaar

De Belastingdienst heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek naar het beleid van de Belastingdienst inzake cryptovaluta. Meer specifiek een verzoek om alle documenten over het beleid van de Belastingdienst voor ontvangen en uitgaande betalingen met cryptovaluta, waaronder bitcoins, meer in het bijzonder door ondernemers vrij te geven.

Aandachtspunten voor de btw

Het kennisgroepstandpunt voor de btw wordt op dit moment heroverwogen en geactualiseerd.

Verder blijkt dat tegen de uitspraak van Rechtbank Den Haag over btw-aftrek bij Bitcoin-mining geen hoger beroep is ingesteld door de Belastingdienst. De feiten en de omstandigheden, zoals die tijdens deze procedure zijn gepresenteerd aan de rechter, blijken bij nader inzien namelijk geheel anders te zijn. Door de gewijzigde feiten speelt in die casus bij het vaststellen van het bedrag aan btw dat bij de ondernemer voor aftrek in aanmerking komt geen rol meer of en in hoeverre belanghebbende kan en moet aantonen dat zijn afnemers buiten de EU zijn gevestigd.

Bijlagen

De volgende documenten zijn openbaar gemaakt:

  1. Bijlage 1: 13-210-007 Omzetbelasting. Artikel 11; financiele vrijstellingen; digitale betaalmiddel (cryptocurrency); bitcoinsDeze bijlage wordt op dit moment heroverwogen en geactualiseerd.

    In dit verband verdient opmerking dat tegen de uitspraak van rechtbank Den Haag van 1 oktober 2021, nummer SGR 18/8226, ECLI:NL:RBDHA:2021:10751 geen hoger beroep is ingesteld door de Belastingdienst. De feiten en de omstandigheden, zoals die tijdens deze procedure zijn gepresenteerd aan de rechter, blijken bij nader inzien geheel anders to zijn. Door de gewijzigde feiten speelt in die casus bij het vaststellen van het bedrag aan omzetbelasting dat bij de ondernemer voor aftrek in aanmerking komt geen rol meer of en in hoeverre belanghebbende kan en moet aantonen dat zijn afnemers buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

  2. Bijlage 2: 202130003 Voorraadwaardering bitoIns en collectief Lifostelsel
  3. Bijlage 3: 202130009 Toepassing ruilarresten bitcoins
  4. Bijlage 4: 202130032 Winstuitstel Initial Coin Offering middels utility token
besluit-wob-uitstaande-betalingen-cryptovaluta

Rijksoverheid