besluit-aftrek-van-voorbelasting-25-11-2011-blkb-2011641m

besluit-aftrek-van-voorbelasting-25-11-2011-blkb-2011641m

Dit besluit vormt een bundeling en actualisering van de besluiten die betrekking hebben op het recht
van aftrek van btw. Het besluit vormt geen allesomvattende beschrijving van de problematiek die zich
voordoet bij de aftrek van btw. Het besluit gaat vooral in op de goedkeuringen die voor bepaalde
situaties gelden. Bij de actualisering van de besluiten zijn bepaalde goedkeuringen verduidelijkt. Het
besluit inzake de gratis gesponsorde evenementen (RTB2000/1091M) wordt ingetrokken gelet op
jurisprudentie van het Hof van Justitie (o.a. VNLTO, 12 februari 2009, C-515/07). Niet overgenomen is
de in Bijlage C van het besluit van 8 november 1968 (D68/7220) opgenomen goedkeuring om af te
mogen zien van de toepassing van het werkelijk gebruik (art. 11, tweede lid, beschikking) als dit
minder dan 10% afwijkt. In de praktijk werkt deze faciliteit slechts eenzijdig. Verder bespreekt het
besluit de gevolgen van de implementatie van de Technische Herzieningsrichtlijn in de btwregelgeving
per 1 januari 2011 (zie § 5.3.1 t/m § 5.3.5). Het besluit beschrijft in hoeverre de btw-heffing
op 1 januari 2011 verandert bij onroerende zaken die ondernemers zowel bedrijfsmatig als privé
gebruiken. Daarbij komt ook de overgangsregeling aan de orde die hierbij geldt.