Brief uitleen zorgpersoneel buiten heffing btw tijdens corona

Zorgpersoneel zorg verpleegsters zusters artsen dokters

Brief uitleen zorgpersoneel buiten heffing btw tijdens corona

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurde de Tweede Kamer op 4 februari 2021 een afschrift van de brief die aan de Brancheorganisatie Zorg (BoZ) is gestuurd over de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel.

De Brancheorganisatie Zorg (BoZ) heeft op 16 december 2020 verzocht om het kabinetsbesluit dat de tijdelijke goedkeuring m.b.t. de uitleen van zorgpersoneel niet verder zou worden verlengd te heroverwegen.

De BoZ heeft op 24 december 2020 per mail het antwoord ontvangen waarin de heroverweging van het kabinet is medegedeeld en dat de uitleen van zorgpersoneel daarom tot en met 31 maart 2021 buiten de heffing van btw bleef. Hoewel afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, geldt in algemene zin dat indien er geen vergoeding wordt gevraagd voor het uitlenen van personeel, er niet wordt toegekomen aan btw-heffing. Verder geldt dat elke tegenprestatie in welke vorm dan ook (bijvoorbeeld in natura) voor de btw een vergoeding vormt. Voor specifieke vragen over het beleidsbesluit van 14 december 2018, nr. 2018-22809 kunnen belastingplichtigen zich wenden tot hun inspecteur.

Bij kabinetsbrief van 21 januari 2021, met kenmerk CE-AEP / 21019675, is deze maatregel inmiddels verlengd tot en met 30 juni 2021.