Btw begrippen

Een overzicht met btw begrippen, definities, afkortingen, jargon, etc.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Btw begrippen beginnend met de letter “B”

Btw-identificatienummer

Btw-richtlijn

Btw begrippen beginnend met de letter “C”

Concordantietabel

Btw begrippen beginnend met de letter “E”

ECLI

ECOFIN

Economisch en Sociaal Comité

Btw begrippen beginnend met de letter “F”

Frontex

Btw begrippen beginnend met de letter “G”

Gebouw

Gebruikte goederen

Geconsolideerde versie

Groenboek

Btw begrippen beginnend met de letter “H”

Harmonisatie van wetgeving

Horizontale werking

Btw begrippen beginnend met de letter “J”

JUR

Btw begrippen beginnend met de letter “K”

Kabinet

Kandidaat-lidstaten

Kopenhagen-criteria

Btw begrippen beginnend met de letter “L”

LGO

Lidstaat

Btw begrippen beginnend met de letter “M”

Mededeling

Mededinging

Met redenen omkleed advies (MROA)

MNE

Btw begrippen beginnend met de letter “N”

Nabuurschapsbeleid

Nieuwe vervoermiddelen

Btw begrippen beginnend met de letter “O”

Officiële talen

OLAF

Onroerende zaak

Btw begrippen beginnend met de letter “Q”

Btw begrippen beginnend met de letter “R”

Rabatten

Rechtstreekse toepassing

Rechtstreekse werking

Richtlijn

Btw begrippen beginnend met de letter “S”

Subsidiariteitsbeginsel (-toets)

Btw begrippen beginnend met de letter “T”

Telecommunicatiediensten

Btw begrippen beginnend met de letter “U”

Uitvoeringshandeling

Ultraperifere gebieden (UPG)

Unie

Universele dienst

Btw begrippen beginnend met de letter “W”

Wederverkoper

Witboek

Woon-werkverkeer

Btw begrippen beginnend met de letter “X”

Tab content

Btw begrippen beginnend met de letter “Y”

Tab content

Btw begrippen beginnend met de letter “Z”

Tab content