ECOFIN

ECOFIN

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken bestaat uit de ministers van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel een keer per maand.