Geconsolideerde versie

Geconsolideerde versie

Niet-officiële samenvoeging van een verordening of richtlijn en alle latere wijzigingen daarvan in een doorlopende tekst, opgesteld door het Secretariaat-Generaal van de Raad of de Commissie.