Rabatten

Een rabat is een afgesproken vaste korting voor de tussenhandel. De fabrikant brengt hierbij eerst aan de tussenhandelaar/wederverkoper de volledige consumentenprijs in rekening. Vervolgens past de fabrikant (op dezelfde factuur of op een latere factuur) een korting toe voor de tussenhandelaar. Dit wordt veel toegepast voor producten waarbij de fabrikant wil dat de tussenhandelaar de consumentenprijs toepast.