Rechtstreekse toepassing

Rechtstreekse toepassing

Bepaalde vormen van Europese regelgeving (met name verordeningen) zijn rechtstreeks toepasselijk. Dat wil zeggen dat deze regelgeving direct van toepassing is in de lidstaten, zonder dat deze eerst moet worden omgezet naar nationale wetgeving.