Btw-maatregelen corona verlengd tot 1 oktober 2021

Corona coronavirus covid-19

Btw-maatregelen corona verlengd tot 1 oktober 2021

In een actueel bericht van 27 mei 2021 laat de Belastingdienst weten dat de volgende btw-maatregelen vanwege corona wordt verlengd tot 1 oktober 2021:

 • btw-tarief van 0% voor mondkapjes

Vanaf 1 juni 2020 moet iedereen in het openbaar vervoer (bus, tram en trein) een mondkapje dragen. Vanaf 25 mei 2020 tot en met 30 september 2021 is over de levering van mondkapjes geen btw verschuldigd. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting blijven aftrekken. De bedoeling van deze maatregel is dat de mondkapjes goedkoper worden voor de consument.

 • btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel

Door de coronacrisis wordt, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een btw-belaste prestatie. In deze tijd is het ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel leiden tot extra administratieve lasten. Daarom is een tijdelijke maatregel genomen. Voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021 blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw.

 • btw-tarief van 0% voor coronavaccins en coronatestkits

Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een btw-tarief van 0% voor:
– het leveren van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn goedgekeurd als coronavaccins
– het inenten met deze vaccins
– het leveren van coronatestkits die voldoen aan de LCI-richtlijn van het RIVM én aan de bijlage bij deze richtlijn
– het testen met deze testkits

Vanaf 16 april 2021 tot en met 30 september 2021 geldt ook een btw-tarief van 0% voor:
– het leveren van coronatestkits die op de lijst van de Europese Commissie staan en een CE-nummer hebben
– het testen met deze testkits
– het leveren van coronazelftestkits waarvoor de minister voor Medische Zorg en Sport ontheffing heeft verleend zodat ze op de Nederlandse markt mogen worden gebracht

Het bijzonder uitstel van betaling eindigt 1 juli 2021

Het bijzonder uitstel van betaling kan nog tot en met 30 juni 2021 aangevraagd of verlengd worden. Vanaf 1 juli 2021 moet weer op tijd worden voldaan aan nieuwe betalingsverplichtingen. Vanaf 1 oktober 2022 begint het aflossen van belastingschulden die zijn opgebouwd door gebruikmaking van het bijzonder uitstel. Ondernemers mogen daar dan 60 maanden over doen.

Belastingdienst

Belastingmaatregelen vanwege corona na 1 juli 2021

27-05-2021

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft het (nu demissionaire) kabinet verschillende fiscale maatrelen ingevoerd om bedrijven en burgers te ondersteunen. Veel van deze maatregelen worden verlengd tot en met 30 september 2021. Hieronder leest u welke precies. De versoepeling van het urencriterium en het bijzonder uitstel van betaling worden na 1 juli 2021 níet verlengd.

De volgende maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2021

 • versoepeling van administratieve verplichtingen voor de loonheffingen
 • belastingregels voor mensen die over de grens werken in de Europese Unie (EU)
 • onbelaste vaste reiskostenvergoedingen
 • btw-tarief van 0% voor mondkapjes
 • btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel
 • btw-tarief van 0% voor coronavaccins en coronatestkits
 • vrijstelling voor Duitse socialezekerheidsuitkeringen
 • betaalpauze voor hypotheken

De versoepeling van het urencriterium wordt niet verlengd

Deze versoepeling geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Het bijzonder uitstel van betaling eindigt 1 juli 2021

U kunt nog tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Vanaf 1 juli 2021 moet u weer op tijd voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen. Vanaf 1 oktober 2022 begint u met het aflossen van de belastingschuld die u hebt opgebouwd doordat u gebruikmaakte van het bijzonder uitstel. U mag daar dan 60 maanden over doen.

Lees meer over wat er gebeurt als het bijzonder uitstel 1 juli 2021 eindigt

Actueel bericht