Btw-tarief bij livestreaming voorstellingen en concerten

Btw-tarief bij livestreaming voorstellingen en concerten

De staatssecretaris van Financiën heeft een afschrift van de antwoordbrief aan de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties over het btw-tarief op livestreaming van voorstellingen en concerten op verzoek van de vaste commissie voor Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties heeft de staatssecretaris gevraagd het lage btw-tarief te laten gelden voor livestreaming van voorstellingen en concerten. De staatssecretaris heeft hierop gereageerd. In de beslisnota staat achtergrondinformatie die de staatssecretaris heeft gebruikt bij de besluitvorming over het Kamerstuk.

De staatssecretaris vindt het aanpassen van btw-tarieven op bepaalde prestaties via een beleidsbesluit niet opportuun. In acute crisissituaties is wel van dat instrument gebruik gemaakt, bijvoorbeeld ter voorkoming van voorziene administratieve problemen doordat sportlessen vanwege corona tijdelijk online werden gegeven. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties vraagt evenwel om een structurele beleidsaanpassing. Dergelijke eventuele wijzigingen behoren volgens de staatssecretaris bij wet te worden geregeld. Afsluitend merkt de staatssecretaris op dat de goedkeuring voor online sportlessen door het vervallen van alle coronarestricties inmiddels is beëindigd.