Btw tarief blindentolk theatervoorstelling

Theatervoorstelling

Btw tarief blindentolk theatervoorstelling

In een actueel bericht van 15 juli 2021 laat de Belastingdienst weten dat het verslag doen van een theatervoorstelling door een blindentolk belast is tegen het normale btw-tarief van 21%.

Verslag blindentolk aan blinden en slechtzienden bij theatervoorstelling

Bij zo’n verslag vertelt een blindentolk aan blinden en slechtzienden die bij een theatervoorstelling aanwezig zijn wat er op het podium gebeurt. De blinden en slechtzienden horen dan tijdens de stiltes in de voorstelling door een draadloze koptelefoon beschrijvingen van het decor, van de kostuums en van alle handelingen en emoties op het podium.

Het optreden door uitvoerende kunstenaars

Het optreden door uitvoerende kunstenaars is op grond van post b17 Tabel I Wet OB belast met het verlaagde btw-tarief van 9%. In de Toelichting Tabel I staat daarover het volgende geschreven:

“Voor het antwoord op de vraag of sprake is van een optreden door een uitvoerende kunstenaar is bepalend of een artistieke prestatie wordt verricht.

(…)

De post is in ieder geval van toepassing op optredens door kunstenaars die uitvoeringen zijn als bedoeld in post b 14, onderdeel d. Het gaat daarbij om muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets. De toepassing van de post is echter niet beperkt tot dergelijke uitvoeringen. Ook de publieksoptredens van andere uitvoerende kunstenaars zoals komieken, goochelaars en buiksprekers vallen onder de post.

(…)

Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor optredens. Daaronder moet worden verstaan: optredens die middellijk of onmiddellijk door het publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd. Repetities die samenhangen met en noodzakelijk zijn voor die optredens worden hieronder begrepen. Het geven van gelegenheid tot deelname aan een optreden en het organiseren van optredens zijn prestaties die in een te ver verwijderd verband staan met het optreden van de uitvoerende kunstenaar. Die prestaties vallen niet onder de post.

Onder de post kunnen bijvoorbeeld worden gerangschikt:
– het optreden van musici voor televisie of radio (al dan niet ‘live’ uitgezonden) of voor een cd-opname;
– het optreden van een acteur in een (reclame)film;
– het uitvoeren van muziek voor een film;
– rollenspellen in het kader van cursussen gespeeld door acteurs.

Niet onder de post vallen:
– het spel van gasten van dinnergameshows die door de organisator een rol krijgen toebedeeld. De gasten zijn geen uitvoerende kunstenaars die zelf een artistieke prestatie verrichten;
– de diensten van een regisseur, geluidstechnicus of fotomodel. Deze personen zijn geen uitvoerende kunstenaars;
– diensten van schrijvers en componisten (die prestaties zijn vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel q, van de wet).

Het deelnemen van een acteur aan een spelprogramma voor de televisie is geen optreden omdat niet wordt opgetreden als acteur. Een door een pianist verzorgde begeleiding bij ballet- of koorrepetities is ook geen optreden omdat geen sprake is van een uitvoering die middellijk of onmiddellijk door publiek wordt aanschouwd of beluisterd.”

Conclusie

Een optreden van een uitvoerend kunstenaar valt op grond van bovenstaande regelgeving onder het btw-tarief van 9%. Het doen van een verslag van een theatervoorstelling is volgens de Belastingdienst echter geen optreden. De werkzaamheden van een blindentolk zijn daarom belast tegen 21% btw.

Belastingdienst

Verslag theatervoorstelling door blindentolk belast tegen 21% btw

15-07-2021

Het verslag van een theatervoorstelling door een blindentolk is belast tegen 21% btw.

Bij zo’n verslag vertelt een blindentolk aan blinden en slechtzienden die bij een theatervoorstelling aanwezig zijn wat er op het podium gebeurt. De blinden en slechtzienden horen dan tijdens de stiltes in de voorstelling door een draadloze koptelefoon beschrijvingen van het decor, van de kostuums en van alle handelingen en emoties op het podium.

Een optreden van een uitvoerend kunstenaar valt onder het btw-tarief van 9%. Het doen van een verslag van een theatervoorstelling is echter geen optreden. De werkzaamheden van een blindentolk zijn daarom belast tegen 21% btw.

Belastingdienst Actueel