Btw tarief gelpads en gelstrips

Gelpads gelstrips pleisters huidverzorging

Btw tarief gelpads en gelstrips

De Belastingdienst laat in een actueel bericht van 7 mei 2021 weten dat de levering van gelpads en gelstrips belast is tegen het verlaagde btw-tarief van 9%, omdat het verbandmiddelen zijn.

Gelpads en gelstrips

Gelpads en gelstrips zijn gemaakt van een drukherverdelende tripolymeergel. Gelpads en –strips worden gebruikt ter voorkoming of bij de behandeling van het 1e stadium decubitus (doorligwonden). Ze worden aangebracht op de ongeschonden huid om decubitus te voorkomen of op huid met het 1e stadium van decubitus. Door het gebruik ervan worden piekdrukken op de huid over een breder huidoppervlak verdeeld. Hierdoor wordt het risico op (verdere) weefselschade door druk- of schuifkrachten verminderd of voorkomen.

Verbandmiddelen

Op grond van post a8 Tabel I Wet OB is het verlaagde btw-tarief van toepassing op verbandmiddelen zoals watten, windsels, gaas, hechtmiddelen, pleisters, tampons, spalken en daarmee gelijk te stellen artikelen die kennelijk zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden, alsmede gevulde verbanddozen, damesverband, kraammatrassen en incontinentiematerialen. In de Toelichting Tabel I is dit als volgt nader toegelicht:

“De opsomming van verbandmiddelen is niet limitatief. Onder de post vallen niet alleen de met name genoemde verbandmiddelen maar ook middelen die
1. wat betreft gebruik aan de genoemde verbandmiddelen zijn gelijk te stellen en
2. zijn ontwikkeld en worden aangeboden voor geneeskundige doeleinden.

Voor een ‘open’ omschrijving van het begrip verbandmiddelen is gekozen om ook de nieuwste artikelen op het gebied van de verbandmiddelen onder de post te doen vallen.

Het begrip verbandmiddel omvat naar spraakgebruik alleen producten die ertoe dienen een beschadigd (in het bijzonder: gewond) of ziek lichaamsdeel te bedekken.”

Conclusie

Alle met verbandmiddelen gelijk te stellen artikelen die zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden vallen dus ook onder het verlaagde tarief.

Gelpads en gelstrips zijn daarmee volgens de Belastingdienst moderne vormen van pleisters, windsels en gaas. Ze zijn ontwikkeld en worden aangeboden voor geneeskundige doeleinden. De levering is daarom belast tegen het verlaagde btw-tarief van 9%.