Btw tarief opvangzakken voor ondersteken en toiletstoelen

Beddenpan ondersteek

Btw tarief opvangzakken voor ondersteken en toiletstoelen

In een actueel bericht van 22 april 2020 heeft de Belastingdienst informatie gegeven over het btw-tarief voor de levering van opvangzakken voor ondersteken (beddenpannen) en toiletstoelen. Opvangzakken voor de opvang en afvoer van ontlasting, urine en braaksel zijn belast met 21% btw.

Incontinentiematerialen

Het gaat hier om de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor incontinentiematerialen uit post a8 Tabel I Wet OB. In de Toelichting Tabel I staat hierover het volgende geschreven:

“Met het begrip ´incontinentiematerialen´ wordt gedoeld op producten die tot doel hebben incontinentie te voorkomen of de gevolgen van incontinentie te verlichten, te fixeren of tegen te gaan. Bij incontinentie die niet het gevolg is van ziekte (zoals in het algemeen het geval is bij baby’s en kleine kinderen) kan de post geen toepassing vinden. Incontinentiematerialen zijn zowel producten die personen die incontinent zijn in/aan hun lichaam dragen als producten die op gebruiksartikelen zoals matrassen, meubilair e.d. worden gelegd om die artikelen te beschermen tegen de gevolgen van incontinentie. Onder incontinentiematerialen vallen zowel voor éénmalig gebruik als voor meermalig gebruik bestemde producten.

Bij incontinentiematerialen gaat het zowel om absorberende producten als om producten die juist voorkomen dat absorberende producten moeten worden gebruikt.

Voorbeelden van absorberende producten zijn:

  • (pyjama)luierbroekjes die speciaal zijn ontwikkeld voor kinderen vanaf vier jaar en/of met een gewichtsklasse van 17 tot 30 kilogram;
  • speciale luiers voor incontinente gehandicapte kinderen die op recept van een arts door apothekers worden verstrekt. Hierbij dient de apotheker met behulp van het recept van een arts aannemelijk te maken dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is;
  • badslips die bij het zwemmen door incontinente personen worden gedragen.

Voorbeelden van producten die voorkomen dat absorberende producten moeten worden gebruikt zijn incontinentieklemmen en urethrastoppen.

Speciale slips of broeken (de zgn. fixatie- of netbroeken) die ten doel hebben incontinentieluiers die niet zijn voorzien van bevestigingspunten op hun plaats te houden, vallen onder de post. De post is ook van toepassing op de levering van zogenoemde anti-scheurpakken die in hoofdzaak zijn bestemd voor het op zijn plaats houden van incontinentiemateriaal. 8

De levering van de tot plaswekkersets (sets die ertoe dienen bedplassen bij kinderen van 6 jaar en ouder op te heffen) behorende plasbroekjes en plasmatten kunnen onder de post worden gerangschikt. De speciale plasbroekjes en -matten geven aan de plaswekker het signaal dat er urine in het plasbroekje of op de plasmat terecht is gekomen.

Goedkeuring

Ik keur goed dat als plaswekkersets als één geheel worden geleverd het verlaagde btw-tarief toepassing vindt op het geheel.

Goedkeuring

Ik keur goed dat op de levering van een losse plaswekker het verlaagde btw-tarief wordt toegepast, ongeacht of hij op batterijen werkt of niet. Voorwaarde voor toepassing van deze goedkeuring is dat de wekker uitsluitend is ontworpen en gefabriceerd om samen met speciale broekjes te worden gebruikt voor de training om bedplassen te voorkomen en dat de wekker ook daartoe wordt aangeboden.

De verhuur van een plaswekker is aan het algemene btw-tarief onderworpen.

Voorbeelden van goederen die niet onder de post vallen:

  • speciaal voor incontinente personen bestemde hygiënische middelen als speciale zepen en spray;
  • reguliere babyluiers;
  • matrassen en dergelijke die zijn bekleed met materiaal dat incontinentiebestendig is. De matrassen zijn bedoeld om op te slapen en hebben niet de primaire functie om de (gevolgen van) incontinentie tegen te gaan;
  • producten die niet specifiek zijn ontwikkeld om incontinentie te voorkomen, te verlichten of tegen te gaan maar alleen een (al dan niet verondersteld) zijdelings effect hierop hebben, zoals medische schapenvachten;”

Opvangzakken

In ondersteken (beddenpannen) en toiletstoelen kunnen zakken worden gebruikt voor de opvang van ontlasting, urine en braaksel. De opvangzakken hebben een absorptiematje dat vloeistof omzet in een vaste gel. Deze nemen vocht en geur op. Na gebruik wordt de opvangzak dichtgemaakt en de inhoud hygiënisch afgevoerd.

Deze opvangzakken vallen volgens de Belastingdienst niet onder het verlaagde btw-tarief.

Incontinentiemateriaal valt onder het verlaagde btw-tarief als het als doel heeft om de gevolgen van incontinentie te verlichten, te fixeren of tegen te gaan. Het moet gaan om incontinentie als gevolg van ziekte.

Opvangzakken zijn producten die opvang, afvoer en schoonmaak gemakkelijker maken. Daarnaast zijn mensen die vragen om een ondersteek/toiletstoel meestal niet incontinent door ziekte. Een opvangzak is volgens de Belastingdienst dus geen incontinentiemateriaal dat onder het verlaagde btw-tarief valt. De levering van opvangzakken is daarom belast met 21% btw.

Belastingdienst

21% btw voor de levering van opvangzakken

22-04-2020

Opvangzakken voor de opvang en afvoer van ontlasting, urine en braaksel zijn belast met 21% btw.

In ondersteken (beddenpannen) en toiletstoelen kunnen zakken worden gebruikt voor de opvang van ontlasting, urine en braaksel. De opvangzakken hebben een absorptiematje dat vloeistof omzet in een vaste gel. Deze nemen vocht en geur op. Na gebruik wordt de opvangzak dichtgemaakt en de inhoud hygiënisch afgevoerd.

Deze opvangzakken vallen niet onder het verlaagde btw-tarief

Incontinentiemateriaal valt onder het verlaagde btw-tarief als het als doel heeft om de gevolgen van incontinentie te verlichten, te fixeren of tegen te gaan. Het moet gaan om incontinentie als gevolg van ziekte.

Opvangzakken zijn producten die opvang, afvoer en schoonmaak gemakkelijker maken. Daarnaast zijn mensen die vragen om een ondersteek/toiletstoel meestal niet incontinent door ziekte. Een opvangzak is dus geen incontinentiemateriaal dat onder het verlaagde btw-tarief valt. De levering van opvangzakken is daarom belast met 21% btw.

Belastingdienst Actueel