Btw tarief schminken tijdens evenementen 21%

Schminken

Btw tarief schminken tijdens evenementen 21%

De Belastingdienst heeft op 19 maart 2020 een actueel bericht gepubliceerd over het btw tarief voor schminken tijdens evenementen.

Het optreden door uitvoerende kunstenaars valt namelijk onder het 9%-tarief. Hoewel het schminken van personen tijdens evenementen soms toeschouwers trekt, maakt dat van het schminken nog geen optreden. Het schminken van personen tijdens evenementen is daarom volgens de Belastingdienst belast met 21% btw.

Optredens door uitvoerende kunstenaars zijn belast met 9% btw op grond van post b17 van Tabel I bij de Wet OB. In de Toelichting Tabel I is hierover het volgende vermeld:

“Voor het antwoord op de vraag of sprake is van een optreden door een uitvoerende kunstenaar is bepalend of een artistieke prestatie wordt verricht.

De post is ook van toepassing op uitvoerende kunstenaars die hun diensten door middel van een rechtspersoon verlenen.

De post is in ieder geval van toepassing op optredens door kunstenaars die uitvoeringen zijn als bedoeld in post b 14, onderdeel d. Het gaat daarbij om muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets. De toepassing van de post is echter niet beperkt tot dergelijke uitvoeringen. Ook de publieksoptredens van andere uitvoerende kunstenaars zoals komieken, goochelaars en buiksprekers vallen onder de post.

De post geldt ook voor de diensten van sneltekenaars en karikaturisten bij bedrijfsfeesten, workshops enz. voor en te midden van publiek. De post geldt niet voor het maken van sneltekeningen/karikaturen die anders dan bij wijze van een publieksoptreden worden gemaakt.

Een diskjockey, videojockey en Master of Ceremony/vocalist bezit de hoedanigheid van uitvoerend kunstenaar voor zijn optreden op dance-parties, festivals, poppodia en dergelijke.

Optredens van (aankomende) circusartiesten vallen onder de post omdat deze optredens elementen bevatten uit optredens van uitvoerende kunstenaars.

Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor optredens. Daaronder moet worden verstaan: optredens die middellijk of onmiddellijk door het publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd. Repetities die samenhangen met en noodzakelijk zijn voor die optredens worden hieronder begrepen.26 Het geven van gelegenheid tot deelname aan een optreden en het organiseren van optredens zijn prestaties die in een te ver verwijderd verband staan met het optreden van de uitvoerende kunstenaar. Die prestaties vallen niet onder de post.

Onder de post kunnen bijvoorbeeld worden gerangschikt:

  • het optreden van musici voor televisie of radio (al dan niet ‘live’ uitgezonden) of voor een cd-opname;
  • het optreden van een acteur in een (reclame)film;
  • het uitvoeren van muziek voor een film;
  • rollenspellen in het kader van cursussen gespeeld door acteurs.

Niet onder de post vallen:

  • het spel van gasten van dinnergameshows die door de organisator een rol krijgen toebedeeld. De gasten zijn geen uitvoerende kunstenaars die zelf een artistieke prestatie verrichten;
  • de diensten van een regisseur, geluidstechnicus of fotomodel. Deze personen zijn geen uitvoerende kunstenaars;
  • diensten van schrijvers en componisten (die prestaties zijn vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel q, van de wet).

Het deelnemen van een acteur aan een spelprogramma voor de televisie is geen optreden omdat niet wordt opgetreden als acteur. Een door een pianist verzorgde begeleiding bij ballet- of koorrepetities is ook geen optreden omdat geen sprake is van een uitvoering die middellijk of onmiddellijk door publiek wordt aanschouwd of beluisterd.”

Het schminken van personen in opdracht van bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, is in de regel geen optreden volgens de Belastingdienst. Het voornaamste doel is immers niet om op te treden, maar om een persoon op zijn/haar verzoek te schminken. Het schminken van personen tijdens evenementen is daarom belast met 21% btw.

Belastingdienst

21% btw voor schminken tijdens evenementen

19-03-2020

Het schminken van personen tijdens evenementen trekt soms toeschouwers. Maar dat maakt van het schminken nog geen optreden. Het schminken van personen tijdens evenementen is daarom belast met 21% btw.

Optredens door uitvoerende kunstenaars zijn belast met 9% btw. Maar het schminken van personen in opdracht van bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, is in de regel geen optreden. Het voornaamste doel is immers niet om op te treden, maar om een persoon op zijn/haar verzoek te schminken. Het schminken van personen tijdens evenementen is daarom belast met 21% btw.

Belastingdienst actueel