BTW tarieven Europa 2021

BTW tarieven Europa 2021

Overzicht van btw-tarieven in de EU-lidstaten (per 1 januari 2021)
Lidstaat Landcode Normaal tarief Verlaagd tarief Superverlaagd tarief Geparkeerd tarief
Oostenrijk AT 20 10 / 13 13
België BE 21 6 / 12 12
Bulgarije BG 20 9
Cyprus CY 19 5 / 9
Tsjechië CZ 21 10 / 15
Duitsland DE 19 7
Denemarken DK 25
Estland EE 20 9
Griekenland EL 24 6 / 13
Spanje ES 21 10 4
Finland FI 24 10 / 14
Frankrijk FR 20 5,5 / 10 2,1
Kroatië HR 25 5 / 13
Hongarije HU 27 5 / 18
Ierland IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italië IT 22 5 / 10 4
Litouwen LT 21 5 / 9
Luxemburg LU 17 8 3 14
Letland LV 21 12 / 5
Malta MT 18 5 / 7
Nederland NL 21 9
Polen PL 23 5 / 8
Portugal PT 23 6 / 13 13
Roemenië RO 19 5 / 9
Zweden SE 25 6 / 12
Slovenië SI 22 9,5
Slowakije SK 20 10

Tabel: BTW tarieven Europa 2021

Normaal tarief

In elke lidstaat geldt voor de meeste goederen en diensten het normale tarief. Dit btw-tarief bedraagt minimaal 15%.

Verlaagd tarief

Er kunnen een of twee verlaagde tarieven gelden voor bepaalde producten en goederen (op basis van de lijst van bijlage III van de btw-richtlijn), maar meestal niet voor elektronisch geleverde diensten. Deze verlaagde tarieven bedragen minstens 5%.

Speciale tarieven

Sommige EU-landen mogen op bepaalde producten speciale btw-tarieven toepassen. Deze speciale tarieven gelden in EU-landen waar deze tarieven al op 1 januari 1991 van kracht waren.

De bedoeling was om voor een vlottere overgang naar de btw-regels van de EU te zorgen bij de invoering van de interne markt op 1 januari 1993, maar ze moesten eigenlijk geleidelijk worden uitgefaseerd.

Er zijn drie soorten speciale tarieven:

  1. Superverlaagde tarieven
  2. Nultarief
  3. Geparkeerde tarieven

Superverlaagde tarieven

Superverlaagde tarieven van minder dan 5% gelden voor een beperkte lijst van goederen en diensten in bepaalde EU-landen.

Nultarief

Voor sommige leveringen geldt in bepaalde EU-landen het nultarief (0%). De consument betaalt dan geen btw voor de gekochte producten en de ondernemer behoudt het recht om de al betaalde btw af te trekken voor deze producten.

Geparkeerde tarieven (of tussentarieven)

In bepaalde EU-landen gelden voor sommige goederen en diensten die niet voorkomen in bijlage III van de btw-richtlijn, de zogenaamde geparkeerde tarieven. De betrokken landen mogen op deze goederen en diensten een verlaagd tarief van minimaal 12% blijven toepassen.