Btw-verlaging e-books leidt niet tot lagere prijzen

e-book ebook elektronisch boek digitaal boek e-reader

Btw-verlaging e-books leidt niet tot lagere prijzen

In een brief aan de Tweede Kamer van 10 september 2020 beantwoordt Staatssecretaris Vijlbrief vragen over de btw-verlaging op e-books die werden gesteld naar aanleiding van het bericht Consument merkt niks van lagere btw op e-books.

Gelijk speelveld

De staatssecretaris geeft aan dat de introductie van het verlaagde btw-tarief op elektronische uitgaven primair als doel heeft een wat de btw-heffing betreft gelijk speelveld tussen fysieke boeken, kranten en tijdschriften en het via elektronische weg leveren van de gedigitaliseerde inhoud daarvan te creëren.

Prijsverlaging

In het ideale geval leidt dit volgens de staatssecretaris tot een prijsverlaging voor de consument. Bedrijven gaan echter zelf over het bepalen van hun prijsbeleid en de overheid heeft geen instrumenten om een verlaging van de consumentenprijs af te dwingen. Komende jaren zouden de prijzen alsnog kunnen dalen.

e-books digitale boeken elektronische

Nut en noodzaak

De uitkomsten van de prijsmeting van het CBS zetten naar mening van de staatssecretaris wel vraagtekens bij nut en noodzaak van het verlaagde btw-tarief voor elektronische uitgaven. Daarom vervroegt de staatssecretaris de evaluatie met een jaar. Deze zal in 2022 worden uitgevoerd naar doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief voor boeken en dergelijke (fysiek en elektronisch).

Reactie sector

Naar aanleiding van het rapport van het CBS over de kortetermijnprijsontwikkeling heeft de staatssecretaris de sector bovendien al verzocht inhoudelijk te reageren op het rapport.