vrijdag, september 18, 2020
Appartementen Huurwoningen

HvJ 04-10-2001 Goed Wonen C-326/99

HvJ Goed Wonen arrest Bevoegdheid lidstaat bepaalde zakelijke rechten op onroerend goed als voor levering vatbare lichamelijke zaken te beschouwen - Uitoefening bevoegdheid beperkt tot geval...
Poolse vlag in de vorm van Polen

HvJ 20-05-2010 Commissie-Polen C-228/09

HvJ Commissie-Polen arrest Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2010. Europese Commissie tegen Republiek Polen. Niet-nakoming - Btw - Richtlijn 2006/112/EG - Artikelen 78, 79,...
schaap zorgboerderij

Hof 29-11-2016 Zorgboerderij BTW 15/01518

Prestaties aan zorgboerderij tegen vergoeding  De Btw-richtlijn bevat geen voorwaarden omtrent de hoedanigheid van de contractant van de ondernemer die de prestaties verricht. De Nederlandse wetgever...
verhuurcontracten rood huis met grote sleutel

HvJ 08-06-2000 Schloßstraße C-396/98

HvJ Schloßstraße arrest Onmogelijkheid van aftrek als gevolg van wijziging van nationale wet waardoor niet meer kan worden gekozen voor belasting van verhuur Het recht van een...
Onroerend Goed Flat Appartementen Onroerende Zaak Gebouw

HvJ 10-10-2013 Pactor Vastgoed C-622/11

HvJ Pactor Vastgoed arrest De Zesde richtlijn verzet zich ertegen dat de bedragen verschuldigd na een herziening van een aftrek van btw worden ingevorderd bij een...
koeien melkkoeien landbouw veeteelt boerderij veehouderij melkveebedrijf

HvJ 13-12-2007 Götz C-408/06

HvJ Götz arrest 1)      Een verkooporgaan voor melkquota is geen landbouwinterventiebureau in de zin van artikel 4, lid 5, derde alinea, van de Zesde richtlijn, juncto punt 7 van bijlage D...
Geschenkbon

HvJ 11-07-2002 Marks & Spencer C-62/00

HvJ Marks & Spencer arrest Het doeltreffendheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel verzetten zich tegen een nationale wettelijke regeling die met terugwerkende kracht de termijn verkort waarbinnen kan...
speelautomaat drie elementen slot machine

HvJ 05-05-1994 Glawe C-38/93

HvJ Glawe arrest Bij speelautomaten waarmee geld kan worden gewonnen (kansspelautomaten), omvat de maatstaf van heffing niet het bij wet dwingend voorgeschreven percentage van de totale...
sigaret sigarettenautomaat

HvJ 12-06-2003 Sinclair Collis C-275/01

HvJ Sinclair Collis arrest In bedrijfsruimten geplaatste sigarettenautomaten - Vrijstelling verhuur van onroerende goederen  Sinclair Collis (hierna: SC) heeft in cafés, clubs en hotels sigarettenautomaten geplaatst, die...
tanken benzine diesel hand met tankpistool en tankdop

HvJ 15-05-2019 Vega International Car Transport and Logistic C-235/18

HvJ Vega International Car Transport and Logistic arrest Verlening van en bemiddeling inzake kredieten – Tankkaarten Vega International Car Transport and Logistic vervoert bedrijfsvoertuigen van bekende...
Renovatie Gebouwencomplex

HvJ 11-04-2013 Rusedespred C-138/12

HvJ Rusedespred arrest Het neutraliteitsbeginsel staat eraan in de weg staat dat de belastingdienst de persoon die een vrijgestelde levering heeft verricht de teruggaaf van de...
Afdrukken Grafische Industrie Printen Technologie Reproductie reprografie

HvJ 11-02-2010 Graphic Procédé C-88/09

HvJ Graphic Procédé arrest Artikel 5, lid 1, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de reprografie beantwoordt aan de kenmerken van een levering van goederen...
Plezierjacht Sportjacht Boot

HvJ 05-05-1982 Schul 15/81

1 . FISCALE BEPALINGEN - HARMONISATIE VAN WETGEVING - OMZETBELASTING - GEMEENSCHAPPELIJK STELSEL VAN BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE ,...
Parfum Namaakparfum Miss Dior

HvJ 28-05-1998 Goodwin en Unstead C-3/97

HvJ Goodwin en Unstead arrest Artikel 2 van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat de levering van namaakparfums aan BTW is onderworpen. ARREST VAN HET...
Nieuws Dagblad Pers Kranten Informatie Lezen

HvJ 09-10-2001 Mirror Group C-409/98

HvJ Mirror Group arrest Vrijstelling van verhuur van onroerend goed - Begrip aangaan van huurverplichting” Een persoon die aanvankelijk geen recht op een onroerend goed heeft en...

Nieuwste berichten

Appartementencomplex

HvJ 17-09-2020 Stichting Schoonzicht C-791/18

HvJ Stichting Schoonzicht arrest Stichting Schoonzicht heeft op aan haar toebehorende grond een appartementencomplex laten bouwen, bestaande uit 7 woonappartementen. De bouw is in 2013...
Gebouwen woningcomplexen flats

HvJ 16-09-2020 XT C-312/19

HvJ XT arrest XT en een andere natuurlijke persoon hebben een maatschapsovereenkomst gesloten. Nadat hij de maatschap had opgericht en de inbreng van zijn zakenpartner...
Bergweg

HvJ 16-09-2020 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie C-528/19

HvJ Mitteldeutsche Hartstein-Industrie arrest Mitteldeutsche Hartstein-Industrie (MHI) is een beherende holdingmaatschappij. Zij vormt samen met haar dochterondernemingen A GmbH en B GmbH een fiscale eenheid....
Pool van leerkrachten leraren onderwijzers (1)

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen met pool van leerkrachten

Koepelvrijstelling voor samenwerkingsverband schoolbesturen met pool van leerkrachten Een samenwerkingsverband van een aantal schoolbesturen in het basisonderwijs beheert een pool van leerkrachten die kunnen worden...

Verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie

Verschillend btw-tarief op verschillende vormen van educatie In zijn brief van 14 september 2020 beantwoordt Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de op 24 juli 2020 gestelde...
Akkerbouw landbouw tractor trekker boerenbedrijf

BV maakt niet aannemelijk dat economische activiteiten zijn verricht

BV maakt niet aannemelijk dat economische activiteiten zijn verricht Een BV heeft circa 18 hectare grond gekocht van de echtgenote van de DGA. De BV...