donderdag, december 12, 2019
Home Aftrek van voorbelasting Wijze van uitoefening

Wijze van uitoefening

Btw jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek van voorbelasting

Profaktor Kulesza

HvJ 29-07-2010 Profaktor Kulesza C-188/09

HvJ Profaktor Kulesza arrest Beperking van recht op aftrek bij schending van verplichting om kasregister te gebruiken Een lidstaat mag het bedrag van het recht op aftrek...
Catalogus Postorder Wijn

HvJ 19-07-2012 Littlewoods Retail C-591/10

HvJ Littlewoods Retail arrest Voorbelasting – Teruggaaf van overschot – Betaling van rente De belastingplichtige die te veel btw heeft betaald, die door de betrokken lidstaat...
belasting berekenen aftrek voorbelasting

HvJ 07-03-2018 Dobre C-159/17

HvJ Dobre arrest Intrekking van btw-identificatie – Verplichting om btw te betalen die is geïnd in het tijdvak waarin btw-identificatienummer is ingetrokken – Niet-erkenning van recht...
Power Plant Hydro Power Pijpen Dam Elektrische Vermogen

HvJ 21-01-2010 Alstom Power Hydro C-472/08

HvJ Alstom Power Hydro arrest Art 18 lid 4 Zesde richtlijn verzet zich niet tegen de regeling van een lidstaat die voorziet in een verjaringstermijn van...
snelweg asfalt abstracte weergave

HvJ 11-04-2019 PORR Építési Kft. C-691/17

HvJ PORR Építési Kft. arrest De Hongaarse belastingdienst heeft PORR gecontroleerd en een naheffingsaanslag met boete opgelegd. PORR had namelijk in het kader van de...
Hongaarse vlag in de vorm van het land Hongarije

HvJ 28-07-2011 Commissie-Hongarije C-274/10

HvJ Commissie-Hongarije arrest De Republiek Hongarije is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de btw richtlijn, –        door belastingplichtigen uit wier belastingaangifte voor een bepaald...
Fraude

HvJ 28-07-2016 Astone C-332/15

HvJ Astone arrest De artikelen 167, 168, 178, 179, eerste alinea, 180 en 182 van de btw-richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten...
papier

HvJ 19-10-2017 Paper Consult C-101/16

HvJ Paper Consult arrest Factuur uitgereikt door inactieve belastingplichtige – Frauderisico – Weigering recht op aftrek – Evenredigheid – Weigering bewijzen van ontbreken van belastingfraude of...
factuur

HvJ 15-09-2016 Barlis 06 C-516/14

HvJ Barlis 06 arrest Verplichte vermeldingen van de factuur – Omvang en aard van de verrichte diensten – Datum van verrichting van de dienst – Wijze...
Acaciaboom met Olifanten Silhouet Acacia

HvJ 21-06-2012 Mahageben en David C-80/11

HvJ Mahageben en David arrest Weigering van recht op aftrek bij onregelmatig handelen van opsteller van factuur voor goederen of diensten waarvoor om uitoefening van dat...
Ambachtslieden Werknemers Klussers Bouwvakkers

HvJ 06-09-2012 Toth C-324/11

HvJ Toth arrest Weigering recht op aftrek – Neutraliteitsbeginsel – Opsteller van factuur die in register van eenmansondernemers is geschrapt – Opsteller van factuur die verplichting...
Fietsen Sport Stadsfietsen Wit Gestapeld Rijwielsector

HvJ 29-03-2012 Véleclair C-414/10

HvJ Véleclair arrest Het recht op aftrek van btw bij invoer mag niet afhankelijk gesteld worden van de daadwerkelijke voorafgaande betaling van die belasting door de belastingplichtige...
Réunion zonsondergang palmboom

HvJ 27-06-2018 SGI C-459/17

HvJ SGI arrest Recht op aftrek voorbelasting – Materiële voorwaarden voor recht op aftrek – Daadwerkelijke levering goederen Naar aanleiding van controles van de boekhouding heeft...
Kalfjes Kalf Koe Dieren Kalveren

HvJ 18-07-2013 Evita-K C-78/12

HvJ Evita-K arrest Begrip goederenleveringen – Weigering recht op aftrek – Daadwerkelijke verrichting van belastbare handeling – Identificatie- en registratieregeling voor runderen – Oormerken Het begrip „levering...
Verenigd Koninkrijk land en vlag ineen

HvJ 10-03-2005 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-33/03

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Door belastingplichtigen in strijd met de artikelen 17, lid 2, sub a, en 18, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn het recht te...

Blijf op de hoogte

4,307VolgersVolg

Nieuwste berichten

Alcoholische dranken

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger Belanghebbende is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) en heeft accijnsgoederen overgebracht vanuit het VK naar een accijnsgoederenplaats...
Woning met Zonnepanelen op het Dak

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan Het verzoek om btw-teruggaaf kan op drie manieren worden opgevat: als een verzoek...
Woning met bijgebouw en gazon met bloemen

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris Een notaris moest zijn notariskantoor verhuizen en heeft geprobeerd om het aan huis te vestigen. Hij heeft een jaar...
horen close-up van oor met hand

Geen schending hoorplicht na 2 afgezegde hoorgesprekken en ingebrekestelling

Geen schending hoorplicht na 2 afgezegde hoorgesprekken en ingebrekestelling Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting van de Gemeente Rotterdam. De vraag is o.a. of...
13 zonnepanelen

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning Eind 2015 heeft belanghebbende een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Begin 2017 is...
Monitor Auditfiles Binaire Systeem Computer

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht Volgens het Hof volgt noch uit de tekst van art 52a lid 1 AWR, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, dat...