Wijze van uitoefening

Btw jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek van voorbelasting

Acaciaboom met Olifanten Silhouet Acacia

HvJ 21-06-2012 Mahageben en David C-80/11

HvJ Mahageben en David arrest Weigering van recht op aftrek bij onregelmatig handelen van opsteller van factuur voor goederen of diensten waarvoor om uitoefening van dat...
Fietsen Sport Stadsfietsen Wit Gestapeld Rijwielsector

HvJ 29-03-2012 Véleclair C-414/10

HvJ Véleclair arrest Het recht op aftrek van btw bij invoer mag niet afhankelijk gesteld worden van de daadwerkelijke voorafgaande betaling van die belasting door de belastingplichtige...
Toscane Steengroeve Marmer Apuane Carrara Alpen

HvJ 01-03-2012 Polski Trawertyn C-280/10

HvJ Polski Trawertyn arrest Niet toegestaan is een nationale regeling die zowel de vennoten van een vennootschap als die vennootschap zelf de mogelijkheid ontzegt een recht...
Bank Bankgebouw

HvJ 15-12-2011 Banca Antoniana Popolare Veneta C-427/10

HvJ Banca Antoniana Popolare Veneta arrest Het doeltreffendheidsbeginsel staat niet in de weg aan een nationale regeling betreffende terugvordering van het onverschuldigd betaalde die voor de...
Nederland kaart en vlag NL

HvJ 08-11-2001 Commissie-Nederland C-338/98

HvJ Commissie-Nederland arrest Door te voorzien in de aftrek door een aan btw onderworpen werkgever van een gedeelte van de kostenvergoeding die een werknemer ontvangt voor...
Hongaarse vlag in de vorm van het land Hongarije

HvJ 28-07-2011 Commissie-Hongarije C-274/10

HvJ Commissie-Hongarije arrest De Republiek Hongarije is de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de btw richtlijn, –        door belastingplichtigen uit wier belastingaangifte voor een bepaald...
thermo-elektrische centrale koeltoren

HvJ 12-05-2011 Enel Maritsa Iztok C-107/10

HvJ Enel Maritsa Iztok arrest Art 183 Btw-richtlijn gelezen in samenhang met het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, verzet zich tegen een nationale regeling...
factuur

HvJ 22-12-2010 Dankowski C-438/09

HvJ Dankowski arrest Een belastingplichtige heeft recht op aftrek van btw die hij heeft voldaan over diensten verricht door een andere belastingplichtige die niet voor de...
Tarwe Aar Granen Graan Veld De Landbouw Korenveld

HvJ 21-10-2010 Nidera Handelscompagnie C-385/09

HvJ Nidera Handelscompagnie arrest Nationale regeling die recht op aftrek uitsluit voor goederen die vóór identificatie van btw-plichtige zijn doorverkocht De btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat...
Bouwvakkers met helmen

HvJ 30-09-2010 Uszodaepito C-392/09

HvJ Uszodaepito arrest Recht op aftrek van voorbelasting – Nieuwe nationale regeling – Vereisten inzake inhoud van factuur – Toepassing met terugwerkende kracht – Verval van...
Profaktor Kulesza

HvJ 29-07-2010 Profaktor Kulesza C-188/09

HvJ Profaktor Kulesza arrest Beperking van recht op aftrek bij schending van verplichting om kasregister te gebruiken Een lidstaat mag het bedrag van het recht op aftrek...
Power Plant Hydro Power Pijpen Dam Elektrische Vermogen

HvJ 21-01-2010 Alstom Power Hydro C-472/08

HvJ Alstom Power Hydro arrest Art 18 lid 4 Zesde richtlijn verzet zich niet tegen de regeling van een lidstaat die voorziet in een verjaringstermijn van...
Onroerend Goed Flat Appartementen Onroerende Zaak Gebouw

HvJ 29-10-2009 NCC Construction Danmark C-174/08

HvJ NCC Construction Danmark arrest Leveringen aan zichzelf - Goederen en diensten die zowel worden gebruikt voor belaste als voor vrijgestelde activiteiten - Begrip "bijkomstige handelingen...
Per ongeluk Fout Factuur Rekening

HvJ 18-06-2009 Stadeco C-566/07

HvJ Stadeco arrest Btw uitsluitend wegens vermelding op factuur verschuldigd – Herziening ten onrechte gefactureerde btw – Ongerechtvaardigde verrijking Artikel 21, lid 1, sub c, van de...
Sosnowska

HvJ 10-07-2008 Sosnowska C-25/07

HvJ Sosnowska arrest Artikel 18, lid 4, van de Zesde richtlijn en het evenredigheidsbeginsel verzetten zich tegen een nationale regeling, waarbij, teneinde de tot voorkoming van...

Nieuwste berichten

Genie Aladin Karton Aladdin Arabische Magische

HvJ 02-07-2020 Blackrock Investment Management (UK) C-231/19

HvJ Blackrock Investment Management (UK) arrest BlackRock is lid van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde btw-eenheid die zij vertegenwoordigt en waarin vennootschappen zijn samengebracht...
elektronische communicatie telecommunicatie internet

HvJ Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö C-215/19

HvJ Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö arrest Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Fins) = Handhavingseenheid van belastingbetalers De Finse vennootschap A Oy exploiteert netwerken voor draadloze communicatiediensten en houdt zich ook bezig...
Gebied Van Koolzaad Koolzaad Koolzaadveld Gele Bloemen

HvJ 02-07-2020 Terracult C-835/18

HvJ Terracult arrest Van 10 tot en met 14 oktober 2013 heeft het Roemeense Terracult koolzaad geleverd aan het Duitse Almos. Zij heeft de desbetreffende...
Matras

Btw tarief ligorthesen

Btw tarief ligorthesen In een actueel bericht van 1 juli 2020 laat de Belastingdienst weten dat het normale btw-tarief van toepassing is op de levering...
Onderhoud reparatie klussen timmerman klusser

Btw-aftrek voor instandhoudingskosten pand dat zowel belast als vrijgesteld kan worden verhuurd

  Btw-aftrek voor instandhoudingskosten pand dat zowel belast als vrijgesteld kan worden verhuurd Belanghebbende is sinds 1 februari 1996 eigenaar van een pand dat zij voor...
enveloppe post brief met stempel en rood blauwe kenmerken

Afschrift brief onvoldoende om verzending aannemelijk te maken

  Afschrift brief onvoldoende om verzending aannemelijk te maken In een WOZ-procedure voert belanghebbende onder andere aan dat hij in de bezwaarfase ten onrechte niet is...