maandag, december 9, 2019

Wijze van uitoefening

Btw jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek van voorbelasting

huis onroerende zaak onroerend goed btw omzetbelasting begrip definitie

HvJ 21-04-2005 HE C-25/03

HvJ HE arrest –       wie een huis koopt of laat bouwen om daar met zijn familie in te wonen, handelt als belastingplichtige en heeft dus recht...
Verenigd Koninkrijk land en vlag ineen

HvJ 10-03-2005 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-33/03

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Door belastingplichtigen in strijd met de artikelen 17, lid 2, sub a, en 18, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn het recht te...
factuur betalen te betalen rekening

HvJ 29-04-2004 Terra Baubedarf-Handel C-152/02

HvJ Terra Baubedarf-Handel arrest Recht op aftrek van voorbelasting – Voorwaarden voor uitoefening Voor de aftrek bedoeld in artikel 17, lid 2, sub a, van de Zesde...
Bouwvakkers

HvJ 01-04-2004 Bockemühl C-90/02

HvJ Bockemühl arrest Voorwaarden uitoefening recht op aftrek – Ontvanger die als degene voor wie dienstverrichting bestemd is, btw moet voldoen – Verplicht bezit van factuur Een...
Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ 25-10-2001 Commissie-Italie C-78/00

HvJ Commissie-Italie arrest Door te bepalen dat voor een categorie van belastingplichtigen die in de loop van 1992 over een belastingkrediet beschikten, de teruggaaf van het...
Garage Autogarage Sleutelen Auto

HvJ 18-12-1997 Garage Molenheide C-286/94

HvJ Garage Molenheide arrest Recht op aftrek van BTW — Inhouding van verschuldigd BTW-overschot — Evenredigheidsbeginsel 1)    Artikel 18, lid 4, van de Zesde Richtlijn staat niet in...
Supermarkt

HvJ 05-12-1996 Reisdorf C-85/95

HvJ Reisdorf arrest Lidstaten is toegestaan, onder "factuur" niet enkel het origineel te verstaan, maar ook ieder ander als zodanig dienst doend document dat aan de...
tweedehands auto verkoop onderhandeling geld

HvJ 14-07-1988 Jeunehomme 123/87

HvJ Jeunehomme arrest De uitoefening van het recht op aftrek mag afhankelijk gesteld worden van het bezit van een factuur met een aantal verplichte vermeldingen die...

Blijf op de hoogte

4,307VolgersVolg

Nieuwste berichten

Alcoholische dranken

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger

Geen btw nihiltarief accijnsgoederenplaats zonder fiscaal vertegenwoordiger Belanghebbende is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk (VK) en heeft accijnsgoederen overgebracht vanuit het VK naar een accijnsgoederenplaats...
Woning met Zonnepanelen op het Dak

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan

Btw-teruggaaf zonnepanelen geweigerd omdat belanghebbende al ondernemer was en aangifte had gedaan Het verzoek om btw-teruggaaf kan op drie manieren worden opgevat: als een verzoek...
Woning met bijgebouw en gazon met bloemen

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris

Geen aftrek voorbelasting voor privékosten notaris Een notaris moest zijn notariskantoor verhuizen en heeft geprobeerd om het aan huis te vestigen. Hij heeft een jaar...
13 zonnepanelen

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning

Zonnepanelen en recht op aftrek voorbelasting voor bouwkosten nieuwbouwwoning Eind 2015 heeft belanghebbende een koop-aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwbouwwoning. Begin 2017 is...
Monitor Auditfiles Binaire Systeem Computer

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht

Informatiebeschikking voor verstrekken auditfiles terecht Volgens het Hof volgt noch uit de tekst van art 52a lid 1 AWR, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis daarvan, dat...
Audit Belasting Inspectie Document Auditfiles Controle

Geen gerechtvaardigd vertrouwen door enkel uitblijven van controles

Geen gerechtvaardigd vertrouwen door enkel uitblijven van controles Een eenmanszaak verzorgt boekhoudingen, geeft belastingadvies en beoefent podiumkunst. De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek gehouden naar de...