Wijze van uitoefening

Btw jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek van voorbelasting

Cement

HvJ 08-05-2008 Ecotrade C-95/07

HvJ Ecotrade arrest Toegestaan is een vervaltermijn voor de uitoefening van het recht op aftrek, voor zover het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel worden geëerbiedigd. Het enkele...
Schadevergoeding berekenen

HvJ 18-12-2007 Cedilac C-368/06

HvJ Cedilac arrest De artikelen 17 en 18, lid 4, van de Zesde richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een nationale overgangsregeling die...
Oostenrijkse vlag in de vorm van het land Oostenrijk

HvJ 28-09-2006 Commissie-Oostenrijk C-128/05

HvJ Commissie-Oostenrijk arrest In andere lidstaat gevestigde ondernemingen die grensoverschrijdend personenvervoer verrichten – Jaaromzet in Oostenrijk lager dan of gelijk aan 22 000 EUR Oostenrijk heeft niet voldaan aan...
huis onroerende zaak onroerend goed btw omzetbelasting begrip definitie

HvJ 21-04-2005 HE C-25/03

HvJ HE arrest –       wie een huis koopt of laat bouwen om daar met zijn familie in te wonen, handelt als belastingplichtige en heeft dus recht...
Verenigd Koninkrijk land en vlag ineen

HvJ 10-03-2005 Commissie-Verenigd Koninkrijk C-33/03

HvJ Commissie-Verenigd Koninkrijk arrest Door belastingplichtigen in strijd met de artikelen 17, lid 2, sub a, en 18, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn het recht te...
factuur betalen te betalen rekening

HvJ 29-04-2004 Terra Baubedarf-Handel C-152/02

HvJ Terra Baubedarf-Handel arrest Recht op aftrek van voorbelasting – Voorwaarden voor uitoefening Voor de aftrek bedoeld in artikel 17, lid 2, sub a, van de Zesde...
Bouwvakkers

HvJ 01-04-2004 Bockemühl C-90/02

HvJ Bockemühl arrest Voorwaarden uitoefening recht op aftrek – Ontvanger die als degene voor wie dienstverrichting bestemd is, btw moet voldoen – Verplicht bezit van factuur Een...
Italiaanse vlag in de vorm van Italie

HvJ 25-10-2001 Commissie-Italie C-78/00

HvJ Commissie-Italie arrest Door te bepalen dat voor een categorie van belastingplichtigen die in de loop van 1992 over een belastingkrediet beschikten, de teruggaaf van het...
Garage Autogarage Sleutelen Auto

HvJ 18-12-1997 Garage Molenheide C-286/94

HvJ Garage Molenheide arrest Recht op aftrek van BTW — Inhouding van verschuldigd BTW-overschot — Evenredigheidsbeginsel 1)    Artikel 18, lid 4, van de Zesde Richtlijn staat niet in...
Supermarkt

HvJ 05-12-1996 Reisdorf C-85/95

HvJ Reisdorf arrest Lidstaten is toegestaan, onder "factuur" niet enkel het origineel te verstaan, maar ook ieder ander als zodanig dienst doend document dat aan de...
tweedehands auto verkoop onderhandeling geld

HvJ 14-07-1988 Jeunehomme 123/87

HvJ Jeunehomme arrest De uitoefening van het recht op aftrek mag afhankelijk gesteld worden van het bezit van een factuur met een aantal verplichte vermeldingen die...

Nieuwste berichten

Genie Aladin Karton Aladdin Arabische Magische

HvJ 02-07-2020 Blackrock Investment Management (UK) C-231/19

HvJ Blackrock Investment Management (UK) arrest BlackRock is lid van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde btw-eenheid die zij vertegenwoordigt en waarin vennootschappen zijn samengebracht...
elektronische communicatie telecommunicatie internet

HvJ Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö C-215/19

HvJ Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö arrest Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Fins) = Handhavingseenheid van belastingbetalers De Finse vennootschap A Oy exploiteert netwerken voor draadloze communicatiediensten en houdt zich ook bezig...
Gebied Van Koolzaad Koolzaad Koolzaadveld Gele Bloemen

HvJ 02-07-2020 Terracult C-835/18

HvJ Terracult arrest Van 10 tot en met 14 oktober 2013 heeft het Roemeense Terracult koolzaad geleverd aan het Duitse Almos. Zij heeft de desbetreffende...
Matras

Btw tarief ligorthesen

Btw tarief ligorthesen In een actueel bericht van 1 juli 2020 laat de Belastingdienst weten dat het normale btw-tarief van toepassing is op de levering...
Onderhoud reparatie klussen timmerman klusser

Btw-aftrek voor instandhoudingskosten pand dat zowel belast als vrijgesteld kan worden verhuurd

  Btw-aftrek voor instandhoudingskosten pand dat zowel belast als vrijgesteld kan worden verhuurd Belanghebbende is sinds 1 februari 1996 eigenaar van een pand dat zij voor...
enveloppe post brief met stempel en rood blauwe kenmerken

Afschrift brief onvoldoende om verzending aannemelijk te maken

  Afschrift brief onvoldoende om verzending aannemelijk te maken In een WOZ-procedure voert belanghebbende onder andere aan dat hij in de bezwaarfase ten onrechte niet is...