maandag, augustus 19, 2019

Privégebruik

Btw jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie over privégebruik van goederen en diensten

Den Bosch Water Gracht Historisch Gemeente Stad

HvJ 10-09-2014 Gemeente ‘s-Hertogenbosch C-92/13

HvJ Gemeente ‘s-Hertogenbosch arrest Artikel 5, lid 7, sub a, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten...
Leaseauto's

HvJ 17-07-2014 BCR Leasing C-438/13

HvJ BCR Leasing arrest ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer) 17 juli 2014 (*) „Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 16 en 18 – Financiële leasing – Leasegoederen – Goederen...
Pand Gebouw

HvJ 18-07-2013 Medicom en Maison Patrice Alard C-210/11

HvJ Medicom en Maison Patrice Alard arrest De artikelen 6, lid 2, eerste alinea, sub a, en 13, B, sub b, van de Zesde richtlijn moeten...
Replica 'S Rent A Car Miniaturen Speelgoed Auto's

HvJ 08-05-2013 Marinov C-142/12

HvJ Marinov arrest Art 18 sub c Btw-richtlijn is ook van toepassing op de beëindiging van de belastbare economische activiteit als gevolg van de schrapping van...
Sportvelden Voetbalvelden Hockeyvelden

HvJ 08-11-2012 Gemeente Vlaardingen C-299/11

HvJ Gemeente Vlaardingen arrest ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 8 november 2012 (*) „Fiscale bepalingen – Btw – Belastbare handelingen – Voor bedrijfsdoeleinden bestemmen van ‚in het kader...
Pand Woning Vastgoed Vrijstaande Woning Villa

HvJ 29-03-2012 BLM C-436/10

HvJ BLM arrest ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 29 maart 2012 (*) „Zesde btw-richtlijn — Artikelen 6, lid 2, eerste alinea, sub a, en 13, B, sub b — Recht op aftrek...
auto's bedrijfsauto's lease-auto's mercedes benz

HvJ 16-02-2012 Van Laarhoven C-594/10

HvJ Van Laarhoven arrest Artikel 6, lid 2, eerste alinea, sub a, van de Zesde richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 11, A, lid 1, sub c, van diezelfde richtlijn, moet aldus...
Platenspeler Vinyl Muziek Record Disco

HvJ 30-09-2010 EMI Group C-581/08

HvJ EMI Group arrest 1)      Een „monster” in de zin van artikel 5, lid 6, tweede volzin, van de Zesde richtlijn is een specimen van een product waarmee de...
Hotel Lobby Lounge Zithoek

HvJ 20-01-2005 Hotel Scandic Gåsabäck C-412/03

HvJ Hotel Scandic Gåsabäck arrest De artikelen 2, 5, lid 6, en 6, lid 2, sub b, van de Zesde richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten...
auto reparatie onderdelen koplamp

HvJ 17-05-2001 Fischer en Brandenstein C-322/99

HvJ Fischer en Brandenstein arrest 1)    Indien een belastingplichtige een goed (in dit geval een voertuig) dat zonder recht op aftrek van BTW is gekocht en waaraan na...
auto

HvJ 08-03-2001 Bakcsi C-415/98

HvJ Bakcsi arrest 1)    Een belastingplichtige die een investeringsgoed betrekt dat zowel voor bedrijfs- als voor privédoeleinden zal worden gebruikt, kan dat goed geheel in zijn privévermogen...
Benzine Diesel Gas Tankstation Prijzen Olie

HvJ 27-04-1999 Kuwait Petroleum C-48/97

HvJ Kuwait Petroleum arrest De begrippen „prijskortingen” en „prijsrabatten” kunnen geen prijsvermindering omvatten die betrekking heeft op de volledige kostprijs van een levering van goederen. De onttrekking...
Ambachtslieden Werknemers Klussers Bouwvakkers

HvJ 16-10-1997 Julius Fillibeck Söhne C-258/95

HvJ Julius Fillibeck Söhne arrest Artikel 2, sub 1, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat een werkgever die vanaf een bepaalde afstand, kosteloos...
Hymer Camper Kampeerwagen

HvJ 26-09-1996 Enkler C-230/94

HvJ Enkler arrest 1) De verhuur van een lichamelijke zaak is een exploitatie die is aan te merken als "economische activiteit" in de zin van artikel...
auto

HvJ 25-05-1993 Mohsche C-193/91

HvJ Mohsche arrest 1) Artikel 6, lid 2, sub a, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd, dat geen BTW mag worden geheven over het gebruik...

Blijf op de hoogte

4,312VolgersVolg

Nieuwste berichten

tweedehands auto verkoop onderhandeling geld

HvJ 29-07-2019 B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion) C-388/18

HvJ B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion) arrest Winstmarge of ontvangen betalingen als jaaromzet om te bepalen of bijzondere regeling voor kleine ondernemingen...
bouwstop bouwplaats graver graafmachine

Aftrek voorbelasting voor bouw loods wegens voornemen belaste activiteiten

Aftrek voorbelasting voor bouw loods wegens voornemen belaste activiteiten Belanghebbende verricht zowel btw belaste als vrijgestelde prestaties en is in 2010 begonnen met de bouw...
lippen erotisch verleiding sexy ontlokken webcamsessies

Eindarrest live erotische webcamsessies Hoge Raad Geelen

Eindarrest live erotische webcamsessies Hoge Raad Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat live erotische webcamsessies moeten worden aangemerkt als vermakelijkheidsactiviteiten voor de btw. Uit het arrest...
arts dokter gezondheidszorg medisch

Registratie- en erkenningsdiensten artsen niet btw-vrijgesteld

Registratie- en erkenningsdiensten artsen niet btw-vrijgesteld KNMG, vereniging ter bevordering van de geneeskunst, beoogt geen winst. Leden zijn beroepsverenigingen van artsen (tot 1 januari 2015...

Excuses voor het ongemak – technische storing

Beste gebruikers, We zijn niet gehackt, maar er ging helaas wel iets anders fout bij de overgang naar een nieuw uiterlijk van de website. Helaas zijn...
keten carrouselfraude simpel weergegeven met gekleurde poppetjes

HvJ 10-07-2019 Kuršu zeme C-273/18

HvJ Kuršu zeme arrest De Letse vennootschap Kuršu zeme heeft btw-aangifte gedaan van goederenverwervingen bij een andere in Letland gevestigde vennootschap, KF Prema, en de...