dinsdag, januari 19, 2021
zonnepanelen-btw

HvJ 20-06-2013 Fuchs C-219/12

Hvj Fuchs arrest Artikel 4, leden 1 en 2, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de exploitatie van zonnepanelen op of nabij een woning, die...
Gerechtsdeurwaarder deurwaarder incasso invordering

HvJ 13-06-2013 Kostov C-62/12

HvJ Kostov arrest ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 13 juni 2013 (*) „Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 9, lid 1 – Begrip ,belastingplichtige’...
Brandhout houtstapel houtblokken

HvJ 19-07-2012 Redlihs C-263/11

HvJ Rēdlihs arrest Houtleveringen door een natuurlijke persoon om de gevolgen van overmacht te compenseren, leveren exploitatie van een lichamelijke zaak op die als „economische...
Woekerlening Excessieve Rente Schuld Lening Krediet Geld Financiën Kosten Schuldvordering Leningen

HvJ 27-10-2011 GFKL Financial Services C-93/10

HvJ GFKL Financial Services arrest Verkoop van onvoldane schuldvorderingen – Verkoopprijs lager dan nominale waarde van die schuldvorderingen Een marktdeelnemer die voor eigen risico onvoldane schuldvorderingen koopt...
Platteland Twilight Zonsondergang Schemering Landbouwgrond Verkaveling Bouwkavels

HvJ 15-09-2011 Slaby en Kuc C-180/10

HvJ Slaby en Kuc arrest De levering van een bouwterrein moet worden beschouwd als krachtens de nationale wettelijke regeling van een lidstaat onderworpen aan de btw wanneer...
Finse vlag in de vorm van Finland

HvJ 29-10-2009 Commissie-Finland C-246/08

HvJ Commissie-Finland arrest Rechtsbijstanddiensten die in kader van gerechtelijke procedure tegen betaling van gedeeltelijke vergoeding door begunstigde worden verleend – Begrip "rechtstreeks verband" tussen verrichte dienst...
Herstructurering Fusie Overname Target Strategie Businessplan Monitor Wall Presentatie Zakenman

HvJ 29-10-2009 SKF C-29/08

HvJ SKF arrest Overdracht van dochtermaatschappij en deelneming in verbonden onderneming – Ten behoeve van aandelenoverdracht betrokken diensten De overdracht door een moedermaatschappij van alle aandelen in...
Icoon Luidspreker Propaganda Reclame Registreer Spreker Geluid Communicatie Lawaai

HvJ 06-10-2009 SPÖ Landesorganisation Kärnten C-267/08

HvJ SPÖ Landesorganisation Kärnten arrest Artikel 4, leden 1 en 2, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat externe propaganda-activiteiten van een afdeling van een politieke...
Man Volwassene Zakenman Laptop Werken Desk Zelfstandige ZZP-er Ondernemer

HvJ 18-10-2007 Van der Steen C-355/06

HvJ Van der Steen arrest Voor de toepassing van artikel 4, lid 4, tweede alinea, van de Zesde richtlijn is een natuurlijke persoon die in naam en voor...
uitzending toren telecommunicatie

HvJ 26-06-2007 T-Mobile Austria C-284/04

HvJ T-Mobile Austria arrest Artikel 4, lid 2, van de Zesde richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de toewijzing, via een veiling, door de nationale regelgevende instantie die...
Audit Belasting Inspectie Revisor Document Misbruik van Recht

HvJ 21-02-2006 Halifax C-255/02

HvJ Halifax arrest Handelingen zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, zijn leveringen van goederen of dienstverrichtingen en een economische activiteit in de...
Huddersfield stadhuis gebouw

HvJ 21-02-2006 University of Huddersfield C-223/03

HvJ University of Huddersfield arrest Handelingen die enkel tot doel hebben belastingvoordeel te verkrijgen Handelingen zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, zijn leveringen...
Computerchip

HvJ 12-01-2006 Optigen C-354/03

HvJ Optigen arrest Levering van goederen die deel uitmaakt van btw-fraudeketen - Economische activiteit - Aftrek van voorbelasting Handelingen die niet zelf het voorwerp van btw-fraude zijn,...
investeringen financiering vermogensbeheer beleggingsfonds ROI

HvJ 21-10-2004 BBL C-8/03

HvJ BBL arrest Beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (BEVEK’s) die uitsluitend de collectieve belegging in effecten van uit het publiek aangetrokken kapitaal tot doel hebben overeenkomstig richtlijn...
Tunnel Mijnbouw Mijn Mensen Silhouetten Mannen

HvJ 29-04-2004 EDM C-77/01

HvJ EDM arrest Begrip "economische activiteiten" – Begrip bijkomstige "financiële handelingen" – Dienstverrichtingen onder bezwarende titel Activiteiten bestaande in de enkele verkoop van aandelen en andere...

Nieuwste berichten

geen geld niet betaling schuldenaar schulden

Schuldenbewindvoering kwalificeert als schuldhulpverlening sociaal-culturele vrijstelling btw

Schuldenbewindvoering kwalificeert als schuldhulpverlening sociaal-culturele vrijstelling btw De werkzaamheden van X BV bestaan uit beschermingsbewind, schuldhulpverlening en budgetbeheer. De inhoud van de werkzaamheden is op...
Overhemd Man Mode Persoon Kleding Gigolo

Website bemiddelt bij escortdiensten door gigolo’s

Website bemiddelt bij escortdiensten door gigolo’s X BV exploiteert een website met profielen met foto’s en informatie (uiterlijk, tarief, etc) over gigolo’s. Klanten kunnen via...
Compromis handen schudden overeenkomst afspraak maken

Bindende afspraak voor compensatie van btw op re-integratietrajecten

Bindende afspraak voor compensatie van btw op re-integratietrajecten Een gemeente heeft voor de jaren 2011 tot en met 2016 verzocht om een bijdrage uit het...
Documenten Bestanden Archief Bestand Map Administratie

Hof verwerpt beroep op bewijsnood wegens niet-beschikken over administraties

Hof verwerpt beroep op bewijsnood wegens niet-beschikken over administraties De Belastingdienst heeft een boekenonderzoek uitgevoerd bij maatschap X, Y en Z naar aanleiding waarvan naheffingsaanslagen...
Mobiele telefooons

Nultarief terecht geweigerd bij btw-carrouselfraude met vervalste CMR-documenten

Nultarief terecht geweigerd bij btw-carrouselfraude met vervalste CMR-documenten Op 1 november 2000 is X een eenmanszaak begonnen waarvan de activiteiten van voornamelijk bestonden uit het...
Landbouw Trekker Botte Mest Tractoren Platteland Drijfmest

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor door derde verschuldigde vertragingsrente

Geen hoofdelijke aansprakelijkheid voor door derde verschuldigde vertragingsrente De Bulgaarse vennootschap ALTI heeft van de Bulgaarse eenpersoonsvennootschap Fotomag een maaidorser, een tractor en een ander...